Inversió en AMP

  • Entitat: Projecte propi

  • Finançament: 7.500€

  • Període: 2018 - 2019

  • Àmbit: Balears

Sa Dragonera

Cala Agulla

Un bon finançament resulta clau per millorar l’efectivitat de les àrees marines protegides (AMP) de les Balears. Per això, Marilles ha elaborat l’«Estudi de despesa en àrees marines protegides a les Illes Balears» per saber quants de doblers hi invertim. L’informe identifica i quantifica les inversions i les despeses més importants fetes en AMP els darrers anys a les Illes.

En aquest estudi han col·laborat més de seixanta professionals i ha estat validat pels gestors d’AMP a totes les illes per millorar els sistemes d’informació i de recollida de dades. Feim feina amb tots per calcular el finançament necessari per millorar la gestió de les AMP i definir d’on provendrà.

Documents

  • CA_Estudi de despesa en Àrees Marines Protegides a les Balears

  • ES_Inversión en AMP

  • CA_Inversió en AMP

Notícies relacionades

  • Estudi sobre despesa en Àrees Marines Protegides

    Publicado el 03/12/2019