Estudi pilot a la Reserva Marina de Llevant

  • Entitat: Ecoacsa, CBBA, Eftec

  • Finançament: 60.000 €

  • Període: 2020 - 2021

  • Àmbit: Mallorca

Invertir en àrees marines protegides (AMP) surt a compte, segons els resultats del projecte pilot per estudiar els beneficis que proporcionen a l'economia i la societat les reserves marines al Mediterrani, impulsat per la Fundació Marilles i desenvolupat en col·laboració amb Ecoacsa, el Centre Balear de Biologia Aplicada (CBBA) i la consultora britànica Eftec.

L'estudi revela que cada euro invertit a l'any en la Reserva Marina d'Interès Pesquer de Llevant de Mallorca genera 10 € de benefici. És la primera vegada que s'aplica la metodologia de comptabilitat de capital natural a una AMP a Espanya. Juntament amb l'estudi s'ha publicat una Guia metodològica per facilitar l'aplicació de la comptabilitat del capital natural a unes altres AMP. L'estudi s'ha realitzat en el marc del project europeu Interreg Med MPA Networks.

Documents

  • Estudio piloto en un área marina protegida en las Islas Baleares

  • Guía metodológica para la aplicación de modelos de contabilidad del capital natural en AMP

Notícies relacionades

  • David Álvarez, director executiu d'Ecoacsa

    Publicado el 01/10/2021