Condicions d'ús

Darrera actualització: 14 de novembre de 2018.

Condicions d'ús

1.- Titularitat

Aquest lloc és propietat i està operat per Marilles Foundation, amb domicili a Bisbe Perelló, 1, 7è, CP 07002, Palma de Mallorca, Illes Balears, Espanya.

NIF: G16536690

Correu electrònic: info@marilles.org

Marilles Foundation està inscrita al Registre de Fundacions de la CAIB, número de registre 100000000371 i amb data d'inscripció de 20 de setembre de 2017.

2.- Acceptació

Aquest lloc web i el servei proporcionat (en endavant el Servei) està disponible per a qualsevol usuari i està subjecte als següents termes i condicions: aquestes condicions d'Ús i Donació, la nostra Política de Privacitat i la nostra política de galetes.

Quan fas servir el Servei acceptes els nostres termes i condicions. Amb això et compromets a no utilitzar aquest lloc per a finalitats il·legals.

D'altra banda, us informem que per motius legals arxivem els documents electrònics en què queden formalitzades les compres i subscripcions. Podràs accedir a aquests documents en qualsevol moment sol·licitant-ho a: info@marilles.org

3.- Descripció i ús del Servei

3.1.- Descripció

Marilles Foundation és una fundació sense ànim de lucre dedicada a la conservació de la mar Balear i de les seves costes.

Es tracta d'una organització amb gran experiència en projectes regionals en matèria de conservació dels mars i col·laboren amb una àmplia xarxa d'organitzacions locals per tenir cura de l'entorn marí de les Illes Balears.

El finançament econòmic dels projectes prové de fundacions, organitzacions sense ànim de lucre i donants privats.

3.2.- Prestació

A més d'estar informat sobre les nostres iniciatives i últimes novetats, pots fer les teves donacions. El procés de donació al Servei serà el següent:

  • Dins de la web, l'usuari que voluntàriament vulgui fer donacions, haurà d'omplir el formulari corresponent amb les seves dades identificatives: Nom, correu electrònic, adreça, ciutat, país, codi postal i telèfon.
  • Així mateix, s'haurà d'indicar l'import de la donació, en euros, i seleccionar la modalitat de pagament d’aquesta. També podràs indicar si la teva donació és puntual o si es repetirà de manera mensual.
  • Abans de realitzar el pagament, en cas de realitzar-se a través del web, l'usuari haurà d'acceptar els termes i condicions del web. I, posteriorment, se li farà arribar a través del correu electrònic proporcionat en el formulari el certificat de la donació.
  • En tot cas, el Servei no percebrà cap comissió de la donació rebuda, l'import íntegre de la qual es destinarà per a finançar els projectes per a la cura de l'entorn marí i les costes de les Illes Balears.

3.3.- Ús

Els usuaris es comprometen a usar el Servei d'acord amb la legislació vigent i els termes i condicions de la plataforma.

Igualment, els usuaris es comprometen a no recaptar dades amb finalitat publicitària, remetre publicitat de qualsevol classe o comunicacions amb finalitats de venda o altres de naturalesa comercial. Tampoc podrà posar a disposició de tercers, amb qualsevol finalitat, dades obtingudes en el Servei.

En cas d'incomplir aquestes obligacions, els usuaris hauran de respondre davant aquells.

De la mateixa manera en cas de danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels materials i informació continguts en el Servei, els sistemes d'informació o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic del Servei, dels seus membres o de qualsevol usuari del Servei.

4.- Enllaços externs

Pot ser que des del Servei se't remeti a altres llocs web a través d'enllaços.

No obstant això, Marilles Foundation no té cap control sobre aquests llocs o el seu contingut, subjectes als seus propis termes i condicions. Per tant, Marilles Foundation no és fa responsable de la qualitat, veracitat o exactitud de la informació continguda en aquells.

5.- Edat

Pel que fa a l'ús del nostre Servei, declares que ets major d'edat i que disposes de la capacitat legal necessària per vincular-te per aquest acord i utilitzar el lloc de conformitat amb els seus termes i condicions, que comprens i reconeixes en la seva totalitat.

Si realitzes un donatiu en nom d'una empresa, reconeixes disposar d'autorització i la representació adequada en nom de l'organització per a això.

Declares que tota la informació que proporciones per a accedir a al Servei, abans i durant la seva utilització, és vertadera, completa i precisa.

6.- Propietat intel·lectual i industrial

El contingut i la informació de Servei (entre altres dades, text, so, vídeo, imatge o codi informàtic), així com la infraestructura utilitzada per a proporcionar aquest contingut i informació, és propietat de Marilles Foundation, o bé disposa de les autoritzacions corresponents per a al seu ús.

A més, es prohibeix la modificació, reproducció, duplicació, còpia, distribució, venda, revenda i altres formes d'explotació per a finalitats comercials o equivalents del Servei.

Per a qualsevol altre ús del contingut del Servei cal el nostre consentiment previ per escrit.

7.- Contingut d’usuari

Pots contribuir al Servei enviant-nos missatges a la nostra adreça de correu electrònic o mitjançant el formulari de contacte (en endavant el "Contingut").

Podem utilitzar el teu Contingut de diferents maneres, com ara mostrar-lo en el lloc web, editar-lo per aportar claredat o distribuir-lo.

Per tant, en enviar-nos Contingut concedeixes a Marilles Foundation una llicència d'ús mundial, no exclusiva, gratuïta, fins a la retirada del contingut, transferible i subllicenciable sobre aquest Contingut.

Això vol dir que el contingut segueix sent teu, però Marilles Foundation, gràcies a aquesta llicència d'ús, pot: a) utilitzar, reproduir, modificar, adaptar, traduir, distribuir i publicar el contingut, crear obres derivades a partir d'ell, mostrar-lo i exhibir-lo en tot el món, per qualsevol mitjà conegut i per a qualsevol fi legítim; i b) utilitzar el nom que enviïs en relació amb aquest Contingut.

No obstant això, Marilles Foundation es reserva el dret de no publicar aquells continguts o informacions que siguin falsos o contraris als drets de tercers.

8.- Aportacions i impostos

L'import de les donacions serà sempre escollit per l'usuari.

Els donatius, donacions i aportacions realitzades per persones o societats a favor de Marilles Foundation donen dret a una deducció en la quota íntegra de la declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques o a l'Impost sobre Societats.

Marilles Foundation enviarà al donant el corresponent certificat de la seva aportació.

Si tinguessis dubtes en aquest sentit, contacta amb nosaltres a info@marilles.org

9.- Pagament i mitjans

El pagament de les donacions a favor de Marilles Foundation es podrà realitzar:

  • Mitjançant targeta de crèdit o dèbit VISA o MasterCard.

En aquest sentit, Marilles Foundation informa als titulars de la targeta de crèdit i dèbit que és el responsable de les transaccions en el Servei. Aquestes es realitzen en una pàgina segura, utilitzant-se la tecnologia SSL per garantir la seguretat en la transmissió de les dades.

Pots cancel·lar la teva donació mensual en qualsevol moment contactant amb nosaltres a info@marilles.org.

10.- Exclusió de garanties i responsabilitat

Excepte en aquells casos expressament descrits en els presents termes i condicions i fins on la llei permeti, Marilles Foundation no es responsabilitza pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin deure’s a la falta d'exactitud, exhaustivitat o actualitat, inclosos errors i omissions, de la informació continguda en el Servei. De la mateixa manera, tampoc de qualsevol deure o compromís de verificar o vigilar els seus continguts i informacions.

Igualment, Marilles Foundation no garanteix la disponibilitat i continuïtat absoluta del funcionament del Servei. Marilles Foundation procurarà advertir amb suficient antelació de les interrupcions que puguin succeir en el funcionament del servei sempre que això sigui possible.

Marilles Foundation, amb tota l'extensió permesa per l'ordenament jurídic, exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin deure a la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del Servei.

Així mateix, Marilles Foundation exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin deure a la utilització de Servei i dels seus continguts per part dels usuaris, o que es puguin deure a la falta de veracitat, vigència o autenticitat de la informació que els usuaris proporcionen a altres sobre ells mateixos. En particular, Marilles Foundation exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin deure a la suplantació de la personalitat d'un tercer efectuada per un usuari en qualsevol classe de comunicació realitzada a través del Servei.

11.- Dret de desistiment i reemborsament

En tractar-se d'una donació incondicional destinada a les finalitats generals de Marilles Foundation, la realització d’aquesta no comporta el lliurament de cap producte o servei, ni pertoca el dret de desistiment, segons estableix la Llei 7/1996, d'ordenació del Comerç Minorista i la Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre.

Tampoc és d’aplicació el règim de garanties sobre productes o serveis, regulat en el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris.

Finalment, en tractar-se d'una donació i sent la mateixa realitzada de forma voluntària per part del donant, no es contempla cap tipus de reemborsament, ja sigui de forma parcial o total. En cas de dubte, contacta amb nosaltres a info@marilles.org.

12.- Modificacions i nul·litat

Podrem actualitzar els termes i condicions del Servei en el futur, així com característiques i funcions del propi Servei.

T'informarem sobre els canvis en els termes i condicions col·locant un avís en un lloc prominent del nostre lloc web i/o per correu electrònic.

Si qualsevol clàusula inclosa en els nostres termes i condicions fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, aquesta només afectarà a aquesta disposició o a la part d’ella que resulti nul·la o ineficaç. Subsisteixen els termes i condicions en tota la resta, tenint-se tal disposició, o la part d’aquesta que resultés afectada, per no posada.

13.- Reclamacions i accions derivades del contracte

Aquest servei es regeix per la legislació espanyola.

Per tal de simplificar la resolució de reclamacions per la via civil i reduir costos, no excloem la possibilitat de sotmetre'ns davant un Arbitratge d'Equitat de la Cort d'Arbitratge de les Cambres de Comerç i Indústria.

En aquest sentit, i segons la normativa aplicable, Marilles Foundation informa de l'existència d'una plataforma europea de resolució de litigis en línia que facilita la resolució extrajudicial d'aquests litigis per a contractes celebrats igualment en línia entre consumidors i prestadors de serveis d'Internet. A aquesta plataforma es podrà accedir a través de la següent pàgina web: http://ec.europa.eu/odr

14.- Contacte

Si tens dubtes sobre aquests termes i condicions, contacta amb nosaltres a:

E-mail: info@marilles.org

Adreça: Carrer Bisbe Perelló, 1, 7è, CP 07002, Palma de Mallorca, Illes Balears, Espanya.