Estratègia

Escoltar, coordinar i fomentar l’acció

Coordinem els esforços locals i financem les mesures més efectives per conservar el mar Balear. Per fer-ho, fomentem el diàleg entre experts i organitzacions per abordar els desafiaments que afronta el medi ambient marí, forjant connexions entre aquells que estan més ben preparats per dur a terme projectes amb els que poden finançar-los.

Llegir més

Generar coneixement

Disposar d’una sòlida informació i base científica és essencial per planificar mesures eficaces per millorar els nostres hàbitats marins i costaners. Malgrat la gran quantitat d’informació disponible sobre la conservació del mar, el coneixement específic sobre les Balears encara presenta certes llacunes. Marilles finança la recerca d’aquestes llacunes facilitant que les organitzacions locals comparteixin la seva informació i assoleixin consens científic.

Identificar solucions

Per trobar les solucions, hem creat grups de treball multidisciplinaris als quals anomenem LAB, un per a cada àrea prioritària identificada per Marilles. Les trobades de cada LAB tenen lloc arreu de les Illes. El punt de partida és una anàlisi consensuada de la situació actual, les seves causes i els nostres objectius. Tots els LAB estan oberts a qualsevol persona o organització interessada que combregui amb la nostra estratègia i que comparteixi els nostres objectius.

Coordinar patrocinadors

Quan els patrocinadors uneixen les seves forces es poden aconseguir grans fites. Marilles col·labora amb altres fundacions per coordinar els esforços a tot el Mediterrani i trobar noves vies de finançament per a la conservació del mar. Organitzem reunions amb patrocinadors i possibles donants per informar-los de la situació actual i inspirar una acció coordinada.

Les nostres prioritats

Espais marins protegits

Al voltant del 20% de les aigües balears estan sota algun tipus de protecció legal, com Cabrera —el parc nacional més gran del Mediterrani occidental— i 12 reserves pesqueres. Les mesures de protecció han tingut un impacte positiu, però en la majoria de les àrees el resultat no reflecteix el seu potencial. Volem millorar l’abast i l’impacte dels actuals Espais Marins Protegits per augmentar-ne la biodiversitat i la població de peixos, la qual cosa reportarà beneficis econòmics a la comunitat.

Pesca sostenible

La pesca professional continua sent un dels principals focus de pressió sobre l’entorn marí de les Balears. No obstant això, el sector pesquer professional està en declivi. En l’àmbit local, es compon principalment de petites embarcacions, moltes de les quals reconeixen el benefici de les reserves pesqueres i les defensen activament. Pensem que, amb alguns canvis, la flota pesquera balear podria convertir-se en la més sostenible del Mediterrani, un model de referència a la regió.

Educació marina

La recerca impulsada per Marilles demostra que hi ha una gran demanda d’educació mediambiental marina a les Balears. Perquè, malgrat la gran diversitat d’organitzacions que ofereixen activitats que hi estan relacionades, l’oferta no genera oportunitats. En concret, hi ha poca oferta fora de l’horari escolar perquè els nens i nenes puguin aprendre i interactuar amb l’entorn marí. I tant el turisme com el sector nàutic mostren un creixent interès a participar en aquesta oferta, la qual cosa proporciona enormes possibilitats de canvi.

Què necessitem

Què necessitem

El canvi que volem presenciar

Quan imaginem les Balears del 2030, veiem uns excel·lents ecosistemes marins i costaners, amb vida marina i recursos pesquers en abundància que contribueixen a la prosperitat econòmica de la regió. Per aconseguir-ho necessitem:

1

Àrees marines eficaçment protegides

Una xarxa robusta i ben administrada d’Espais Marins Protegits que afavoreixi una major biodiversitat i l’increment de la població de peixos, generant beneficis a la comunitat.

2

Pesca sostenible i de baix impacte

Un ús de pràctiques sostenibles i de baix impacte que permeti als professionals de la pesca tenir una vida digna sense degradar el medi ambient del qual depenen. Una pesca recreativa sostenible per al gaudi de residents i turistes.

3

Una societat involucrada

El reconeixement, per part de la societat balear i dels principals agents econòmics, de la importància de l’entorn marí per al desenvolupament. Que hotels, centres de submarinisme, clubs nàutics i la població adoptin mesures per preservar aquest patrimoni crucial.