Al·legacions al Pla General de Ports de Balears
Notícies

Al·legacions al Pla General de Ports de Balears

Al·legacions al Pla General de Ports de Balears

06/10/2021

El passat 30 de setembre vam presentar un total de 25 al·legacions al Pla General de Ports, per demanar que es redueixi l'impacte del sector nàutic sobre el medi marí costaner, amb especial atenció a espais fràgils i valuosos com són les badies poc profundes, on es preveu un creixement del nombre d'amarraments amb camps de boies. 

El Pla General de Ports neix de la necessitat d'establir criteris d'ordenació portuària. Compartim aquesta necessitat i valorem molt positivament que en l'exposició de motius es manifesti la voluntat de preservar el medi litoral balear renunciant a la construcció de qualsevol instal·lació que pugui produir impactes ambientals negatius. Així i tot, hem observat amb preocupació que al llarg del desenvolupament del Pla es preveuen accions que tenen forts impactes ambientals negatius, com és el cas de l'allargament de molls, previsió de nous dragats, nous camps de boies o construccions de rampes i marines seques, algunes d'elles guanyant terreny en la mar.

Documents

  • Al·legacions al Pla de Ports de Balears 2021