Notícies

Detenir la pesca il·legal al Mediterrani.

Publicat 04.11.2022

Compartir

Detenir la pesca il·legal al Mediterrani.

Membres de Med Sea Alliance, una coalició plural d'ONG, han llançat un nou atles informatiu que cartografia per primera vegada les zones tancades de manera permanent a la pesca d'arrossegament de fons en tot el Mediterrani i investiga les activitats il·legals d'arrossegament en aquestes zones.

L'Atles és una eina en línia que situa en el mapa presumptes infraccions i infraccions confirmades de pesca d'arrossegament de fons en zones on aquesta activitat està permanentment prohibida per protegir els hàbitats sensibles i les poblacions de peixos delmades. L'Atles s'ha publicat abans de la 45a reunió de la Comissió General de Pesca del Mediterrani (CGPM)*, l'organisme pesquer responsable del Mediterrani.

Durant el període de gener de 2022 a desembre de 2021 l'Atles va registrar possibles casos d'arrossegament de fons en 35 zones vedades per part de 305 vaixells aparents diferents, al llarg de 9.518 dies d'aparent activitat pesquera (sobre la base d'informació de Global Fishing Watch¹) i al voltant de 169 infraccions confirmades entre 2018 i 2020, a partir de recerques de MedReAct sobre la base de dades publicada en els mitjans de comunicació i informació publicada per les autoritats de control nacionals.

Durant el període d'anàlisi es van detectar 80 infraccions confirmades en les zones restringides de pesca de la CGPM. Així doncs, es van produir clarament activitats de pesca il·legal durant aquests dos anys i les autoritats van actuar i van sancionar als vaixells involucrats. Membres de Med Sea Alliance fan una crida als diferents membres de la CGPM perquè s'assegurin que no es realitzin activitats il·legals d'arrossegament en les seves aigües o per part de les seves pròpies flotes.

L'anàlisi sobre presumptes infraccions utilitza la informació públicament disponible del Sistema d'Identificació Automàtica (AIS) de vaixells (un sistema de rastreig utilitzat per vetllar per la seguretat en la mar) i la creua amb dades del Registre de la flota pesquera de la UE i altres conjunts de dades rellevants amb l'objectiu d'inferir el comportament dels vaixells que potencialment estan realitzant activitats d'arrossegament de fons dins de zones vedades a la pràctica pesquera amb aquestes arts de pesca.

Si bé el sistema AIS és obligatori per a qualsevol vaixell de més de 15 metres d'eslora que enarbori el pavelló d'un Estat de la UE, en la conca sud del Mediterrani la majoria d'Estats no exigeix l'ús d'AIS. Per aquesta raó, la majoria de les presumptes infraccions es va detectar en la zona nord del Mediterrani.

“La pesca il·legal en zones protegides soscava les mesures nacionals i regionals de gestió de les poblacions de peixos, posa en perill el mitjà de manteniment dels pescadors que acaten les regles i perjudica els esforços de conservació marina”, va declarar Aniol Esteban, director de la Fundació Marilles i membre de la junta directiva de Med Sea Alliance.

Els membres de Med Sea Alliance demanen als governs que protegeixin de manera efectiva les àrees vedades enfront de l'arrossegament de fons vetllant pel compliment ple de la normativa i garantint un major grau de transparència. Per als casos concrets en els quals l'Atles revela possibles infraccions, les autoritats haurien d'investigar i imposar sancions dissuasives si es confirmen aquestes infraccions.

En l'actualitat el 75 per cent de les poblacions de peixos del Mediterrani són objecte de sobrepesca. Lluitar contra les pràctiques de pesca Il·legal, no declarada i no reglamentada (INDNR) en la Mar Mediterrània no sols és fonamental per restablir els seus recursos pesquers, sinó també per protegir la biodiversitat única que conté i les comunitats que han depès dels seus recursos marins durant generacions.

Les àrees marines protegides (AMP) i altres tipus de proteccions de zona, com per exemple les zones restringides de pesca i els espais Natura2000, són un prerequisit per a la recuperació i la protecció del Mediterrani. Les proves de casos potencials i confirmats d'arrossegament de fons en zones de veda semblen indicar que la pesca INDNR està soscavant la seva sostenibilitat en un moment en el qual altres factors d'estrès, com la sobrepesca, el canvi climàtic i la contaminació, ja estan fent mossa en les poblacions de peixos.

L'Atles mostra més de 350 zones del Mediterrani permanentment tancades a la pesca d'arrossegament, que han estat cartografiades per MedReAct, i utilitza informació, algorismes i models desenvolupats per Global Fishing Watch per avaluar possibles infraccions. És la primera vegada que ha estat possible cartografiar a aquesta escala presumptes infraccions i infraccions confirmades en tots els tipus de zones amb una veda permanent a l'arrossegament en tota la Mar Mediterrània.

"Sospitem que l'anàlisi presentada en l'Atles sobre presumptes infraccions representa només la punta de l'iceberg  perquè es basa únicament en informació del sistema d'identificació de vaixells (AIS), que no usen sistemàticament tots els vaixells", va explicar Tony Long, director general de Global Fishing Watch.

Les declaracions de testimoniatges oculars recopilades en una recerca de MedReAct en el sud d'Itàlia confirmen el que mostra l'Atles, és a dir, que estan entrant de ròssec en àrees protegides. En una zona de veda italiana, pescadors artesanals locals i altres usuaris de l'entorn oceànic han donat testimoniatge d'activitats  il·legals d'arrossegament de fons dins de la zona protegida.

“La nostra recerca en la zona vedada a l'arrossegament enfront de les illes Tremiti, en el sud d'Itàlia, apunta a un incompliment reiterat presenciat per pescadors de petita escala que sofreixen les incursions constants de de ròssec il·legals", va indicar Domitilla Senni, directora general de MedReAct. "Instem el nou govern italià a garantir l'acatament íntegre de les prohibicions d'arrossegament amb la finalitat de recolzar el restabliment de les poblacions de peixos en estat d'esgotament i la protecció dels hàbitats sensibles".

A pesar que l'eina no pot rastrejar vaixells que apaguen deliberadament el seu sistema AIS quan entren en una zona de veda, o no l'usen en absolut, l'Atles i la recerca corresponent presenten arguments contundents que haurien d'incitar a prendre cartes en l'assumpte.

De cara a la 45a reunió de la CGPM, els membres de Med Sea Alliance insten la UE i a les parts contractants de la CGPM a: 

  • Investigar potencials infraccions, prendre mesures i proporcionar informació pública sobre els casos confirmats.
  • Posar en marxa un sistema de seguiment efectiu rastrejant tots els vaixells mitjançant sistema de localització de vaixells (SLB, o VMSen anglès). A més, la CGPM hauria d'exigir l'ús obligatori de AIS per a tots els vaixells de més de 15 metres d'eslora.

@Oceana-Carlos Suárez.

Notes per als editors:

* La 45a sessió de la Comissió General de Pesca del Mediterrani (CGPM) tindrà lloc del 7 a l'11 de novembre a Albània.

¹Global Fishing Watch utilitza dades AIS per identificar l'activitat pesquera aparent de ròssec dins de zones en les quals està prohibit permanentment l'arrossegament de fons. Quan l'algorisme de detecció de Global Fishing Watch concloïa que un vaixell pesquer aparentment estava pescant dins d'àrees vedades a l'arrossegament de fons, es registrava en el sistema una presumpta infracció.

Aquest algorisme és el millor esforç realitzat fins al moment per identificar matemàticament una “activitat pesquera aparent”. Com a resultat, és possible que unes certes activitats pesqueres no siguin identificades com a tals per Global Fishing Watch; i, al revés, Global Fishing Watch també podria mostrar una activitat pesquera aparent on en realitat no s'està pescant.

Un Sistema de Localització de Vaixells (SLB, o VMS per les seves sigles en anglès) és un sistema de comunicació utilitzat per supervisar, controlar i avaluar activitats pesqueres. És un sistema per satèl·lit que proporciona dades com ara la ubicació, la velocitat, el rumb i altres activitats de vaixells pesquers a intervals regulars de temps. Aquestes dades són gestionades per les autoritats pesqueres.

Els dispositius del sistema d'identificació automàtica de vaixells (AIS) contenen una unitat de GPS i retransmeten la posició, el rumb i altres dades d'un vaixell cada pocs segons. El sistema AIS estava pensat inicialment per evitar col·lisions entre vaixells, i l'usen els grans vaixells oceànics. Si bé l'objectiu d'aquests senyals és alertar de la presència d'un vaixell al trànsit marí pròxim, els missatges poden ser rebuts per una àmplia gamma de satèl·lits i receptors terrestres a tot el món.

Pot visualitzar el portal de l'Atles aquí: medseaalliance.org

Pot consultar un informe sobre els parcs de paper marí d'Itàlia aquí

Med Sea Alliance és un moviment d'organització de campanyes creat en 2020 amb la finalitat d'associar a organitzacions no governamentals i altres grups de la societat civil que treballen per millorar la salut i la productivitat de la Mar Mediterrània.

L'objectiu de Med Sea Alliance és contribuir a la recuperació de la Mar Mediterrània reduint els efectes negatius de la pesca, i especialment de l'arrossegament de fons, canviant l'actual cultura d'incompliment de la normativa pesquera i defensant i expandint la xarxa d'àrees marines totalment o altament protegides (AMP) i zones restringides de pesca (FRA, per les seves sigles en anglès).

PERSONES DE CONTACTE:

Patricia Roy – patricia@communicationsinc.co.uk +34 696 90 59 07

Michael Crocker – michael@communicationsinc.co.uk +1 207 522 1366