Notícies

10 € de benefici per cada euro invertit en la Reserva Marina de Llevant

Publicat 23.07.2021

Compartir

10 € de benefici per cada euro invertit en la Reserva Marina de Llevant

10 € de benefici per cada euro invertit en la Reserva Marina de Llevant (Mallorca)

Madrid i Palma, 20 de juliol de 2021. Invertir en àrees marines protegides (AMP) surt a compte, segons els resultats del projecte pilot per estudiar els beneficis que proporcionen a l'economia i la societat les reserves marines al Mediterrani, impulsat per la Fundació Marilles i desenvolupat en col·laboració amb Ecoacsa, el Centre Balear de Biologia Aplicada (CBBA) i la consultora britànica Eftec.

 • L'estudi revela que cada euro invertit a l'any en la Reserva Marina d'Interès Pesquer de Llevant de Mallorca genera 10 € de benefici.
 • És la primera vegada que s'aplica la metodologia de comptabilitat de capital natural a una AMP a Espanya. 
 • Juntament amb l'estudi s'ha publicat una Guia metodològica per facilitar l'aplicació de la comptabilitat del capital natural a unes altres AMP. 

La Reserva Marina d'Interès Pesquer de Llevant de Mallorca, a Balears, cobreix 11.000 hectàrees repartides entre competència autonòmica (5.900 ha) i estatal (5.100 ha). Va ser creada en 2007 a petició de la Confraria de Pescadors de Cala Rajada per millorar el rendiment pesquer, però els resultats mostren que els beneficis van molt més allà dels relacionats amb la pesca: 

 • El capital natural de la Reserva Marina de LLevant aporta 4.826.518 €/any a l'economia local, la qual cosa equival a 425,75 €/ha/any. El valor present del flux de beneficis futurs a 60 anys supera els 126 milions d'euros.
 • La inversió anual per al manteniment del capital natural de la reserva és de 473.137 €.
 • Els serveis relacionats amb activitats recreatives són els que aporten majors beneficis, amb un 65% del total (3.141.340 €), seguits de serveis de regulació com el control de l'erosió de la costa (772.547 €, un 16%) i el manteniment de la biodiversitat (447.313 €, un 9%). 
 • El valor de les 7.4 tones en captures de pesca professional (129.646 €), encara que menor en comparació, té un valor addicional no reflectit en els resultats en ajudar a mantenir una flota activa en un sector en regressió. 

Aniol Esteban, director de la Fundació Marilles:“Els resultats d'aquest estudi mostren que les reserves marines aporten múltiples beneficis a la nostra economia i societat. Invertir en àrees marines protegides surt a compte però les AMP de Balears i la resta d'Espanya sofreixen un greu dèficit de finançament. Encara que la reserva de Llevant està donant resultats cal no oblidar que encara estan molt lluny del seu potencial i que amb un millor finançament podríem obtenir un retorn d'inversió molt superior. El mateix succeeix amb la gran majoria de les AMP de Balears, Espanya. La salut de la nostra mar i les nostres costes és essencial per a la prosperitat econòmica de Balears i Espanya. Espanya s'ha compromès a declarar un 30% de superfície marina com AMP en 2030 i un 10% de la superfície marina sota protecció estricta. La creació d'una xarxa sòlida i ben finançada AMP ha de ser una peça clau de la recuperació econòmica a Espanya. Tenir més i millors àrees marines protegides tindrà grans beneficis per a dues indústries estratègiques com són el turisme i la pesca. Podem sortir de la crisi post-Covid millorant l'estat de la nostra costa i la nostra mar.” 

David Álvarez, director executiu d’Ecoacsa:«La comptabilitat del capital natural proporciona una instantània irrefutable de la relació entre una àrea marina protegida i l'economia real. És una eina especialment útil per avaluar els canvis que es produeixen en les marines i en els ecosistemes oceànics i deixar-los registrats amb el pas del temps. Ofereix dades essencials per donar suport a l'adopció de decisions que es tradueixin en la major i millor protecció de la riquesa i salut dels ecosistemes marins, la qual cosa és vital per combatre la crisi de pèrdua de biodiversitat i garantir la prestació dels serveis necessaris que sustentin un creixement blau, en suport al Pacte Verd i al Pla de Recuperació per a Europa de la Unió Europea. No pot haver-hi creixement verd sense el blau».

Benjamí Reviriego, consultor ambiental del CBBA:«La comptabilitat del capital natural és una eina útil, tant per convèncer a escèptics sobre els beneficis de la protecció i la gestió sostenible dels recursos naturals, com per integrar la biodiversitat en la presa de decisions econòmiques i polítiques, garantint que el capital natural continuï brindant serveis ecosistèmics a la societat. La seva utilitat, no obstant això, depèn estrictament de la bondat i detall de les dades de partida, la consecució de la qual suposa no pocs esforços».

ANNEXOS 

Sistema de comptabilitat del capital natural

La comptabilitat de capital natural és un marc pràctic que pot ajudar els actors públics i privats a prendre millors decisions a través d'una millor comprensió de la interacció entre l'economia i el medi ambient. Concretament, proporciona un procés sistematitzat per mesurar i reportar l'inventari i flux del capital natural, considerant tant els recursos biòtics (hàbitats i espècies) com abiòtics (aigua, sòl, atmosfera, minerals…) i el flux de beneficis que aquests generen (serveis ecosistèmics). La premissa de la comptabilitat del capital natural és que el medi ambient és essencial per a la societat i l'economia, per la qual cosa aquest ha de ser considerat com un bé valuós que ha de ser mantingut i gestionat degudament, i els serveis ecosistèmics que proporciona pròpiament integrats en els sistemes de comptes nacionals.

Per a la construcció del sistema de comptabilitat del capital natural, Ecoacsa s'ha basat en els Comptes Corporatius del Capital Natural (Corporate Natural Capital Accounting) desenvolupades per al Comitè de Capital Natural del Regne Unit, que estan alineades amb el Sistema de Comptes Econòmic-Ambientals de les Nacions Unides (SEEA EEA, per les seves sigles en anglès), recentment aprovat a escala global.

L'aplicació d'aquest marc comptable ha permès conèixer i comptabilitzar el valor econòmic de la biodiversitat i ecosistemes marins de l’AMP de Llevant i la relació entre aquests, l'economia i el benestar dels residents que viuen i treballen en la zona, així com dels turistes que visiten les seves costes i gaudeixen de la seva mar. Això és essencial per disposar d'informació rigorosa que faciliti decisions alineades amb les necessitats locals i compromisos més amplis en matèria de sostenibilitat als diversos actors amb responsabilitat en la gestió d'espais protegits.

Àrees marines protegides a Balears i Espanya i l'objectiu 30/10 per a 2030

Com a part de l'Estratègia de Biodiversitat de l'EU, Espanya s'ha compromès a declarar un mínim d'un 30% de la seva superfície marina com a àrea marina protegida en 2030 i un mínim d'un 10% de la seva superfície marina sota protecció estricta. 

Balears compta amb una xarxa d’AMP que cobreixen fins a un 21.5% de la mar Balear. En aigües interiors (aquelles sota la competència del Govern Balear) aquest percentatge augmenta fins a un 40%. És un percentatge elevat en comparació amb altres zones d'Espanya, Europa o el Mediterrani. No obstant això, només un 0.16% de la mar Balear –45 km² equivalent a la meitat de l'illa de Formentera– és reserva integral i està tancat a la pesca. I només una part de l'àrea declarada com AMP compta amb un pla de gestió. 

Encara així, Balears és de les regions espanyoles més avançades en el que a conservació marina es refereix. La majoria de les reserves marines balears estan donant bons resultats en forma d'una major biomassa, augment de grandària i diversitat de peixos d'interès comercial i millora de l'estat d'espècies i hàbitats vulnerables; amb tots els beneficis econòmics que això comporta. Tanmateix, la gran majoria de les AMP de Balears i la resta d'Espanya rendeixen per sota del seu potencial perquè manquen dels mitjans necessaris per garantir una bona gestió, seguiment i vigilància. Un estudi de la Fundació Marilles realitzat en 2019 va calcular la inversió anual en les AMP de Balears en uns 3 milions/any; i que encara que el número de superfície protegida marina ha augmentat notablement en els últims anys, la despesa per hectàrea protegida ha disminuït en comparació. La velocitat de creixement de superfície marina protegida a Balears durant els últims 40 anys ha estat 135 vegades superior a la de reserves integrals (no-take zone).

Fonts:

https://marilles.org/storage/media/2020/06/580/ca-briefing-amp-maig2020.pdfhttps://marilles.org/storage/media/2020/09/661/ca-informe-seguiment-de-peixos.pdf

Guia per aplicar la comptabilitat de capital natural a altres espais marins protegits

Per facilitar la rèplica d'estudis similars ha desenvolupat una Guia metodològica per a l'aplicació de la comptabilitat del capital natural en àrees marines protegides. El document sorgeix amb la vocació de servir d'orientació a representants d'entitats públiques o privades –administracions locals, regionals o nacionals, universitats, organismes de recerca, ONG, actors econòmics i socials– involucrats en la gestió d’AMP perquè contribueixin a consolidar una gestió sostenible del capital natural marí. Així, la guia ofereix una descripció detallada de les passes a seguir per analitzar i avaluar l'extensió, estat, quantitat i valor actual i en un horitzó de 60 anys dels recursos naturals de l’AMP de Llevant, incloent els mètodes de valoració emprats per a cada tipus de servei ecosistèmic analitzat, els resultats obtinguts i lliçons apreses.

Projecte MPA Networks – EU Interreg

Marilles participa com a sòcia en el projecte europeu Interreg Med MPA NETWORKS

(àrees marines protegides treballant en xarxa), que persegueix millorar l'efectivitat de les AMP del Mediterrani mitjançant propostes de solucions en quatre camps: gestió eficaç, gestió de la pesca a petita escala, conservació d'espècies mòbils i finançament sostenible. Tots estan en línia amb les prioritats estratègiques de Marilles.

El projecte —finançat en el 85% pel programa Interreg MED— està coordinat per MedPAN i reuneix deu socis mediterranis, principalment organismes de gestió d’AMP de set països: Albània, Croàcia, França, Grècia, Itàlia, Eslovènia i Espanya.

La feina de Marilles és exportar l'experiència de projectes sobre AMP a les Balears i en altres regions d'Espanya, al mateix temps que importarà exemples altres parts del Mediterrani que puguin ser d'interès.

SOBRE

La Fundació Marilles és una entitat sense ànim de lucre que treballa per convertir les Illes Balears en un exemple mundial de conservació marina. Finança projectes i organitzacions locals per millorar la mar i la costa balear. És un fons obert a aportacions d'altres fundacions i donants individuals. Entre 2018 i 2020 Marilles ha invertit 2 milions d’euros en 49 projectes de conservació marina a Balears; la qual cosa probablement la converteix en la primera font de finançament privat amb seu a Espanya per a la conservació del medi marí a nivell nacional. Entre altres, Marilles ha catalitzat iniciatives col·laboratives com l'Informe Mar Balear (www.informemarbalear.org); el certamen audiovisual MARE (www.marebalear.org) i ha establert una col·laboració estratégica amb Observadors del Mar (www.observadoresdelmar.es) per consolidar el programa de ciència ciutadana marina a Balears.

Ecoacsa Reserva de Biodiversidad és una empresa espanyola creada amb l'objectiu de difondre, promoure i desenvolupar eines que permetin la valoració del capital natural i la integració de la biodiversitat en el sector empresarial. Ecoacsa proporciona anàlisi de mercat i assessorament estratègic per incorporar la sostenibilitat ambiental i la conservació del capital natural en la presa de decisions, plans d'acció i estratègies a nivell corporatiu i de projectes. El seu enfocament se centra en promoure i facilitar la transició del “business as usual” cap a models empresarials sostenibles. Ecoacsa promou el Natural Capital Factory, hubespanyol de la Capitals Coalition, una col·laboració global que transforma la forma en què es prenen les decisions en incloure el valor proporcionat per la naturalesa, la gent i la societat. Més informació: www.ecoacsa.com

El Centre Balear de Biología Aplicada, S. L. és una empresa espanyola creada en 1994, que ofereix serveis de consultoria, auditoria, assessorament, gestió i anàlisi en els camps del medi ambient, la seguretat alimentària i el control de qualitat. Des de la seva creació desenvolupa estudis d'avaluació de les repercussions d'activitats humanes sobre l'entorn, estudis sobre els ecosistemes marins i terrestres, dinàmica costanera, dispersió i dilució en l'entorn marí, plans de vigilància ambiental d'obres i projecte; elaboracions de cartografies temàtiques, estudis batimètrics. Desenvolupa estudis de monitoratge en les àrees marines protegides, en masses d'aigua costaneres, i ha liderat diversos projectes d'I + D en el camp de la biologia aplicada.

MATERIALS

GALERIA DE FOTOS

https://drive.google.com/drive/folders/1Rt7JznXOp3_t7UieaaUKuNmOV4mEiu_Y?usp=sharing

Documents

 • Estudio piloto en un área marina protegida en las Islas Baleares

 • Guía metodológica para la aplicación de modelos de contabilidad del capital natural en AMP

 • Pilot study in Balearic Islands MPA

 • Methodological Guide to NCA in MPAS