Notícies

Diferents entitats sumen forces per millorar l’estat de conservació les badies somes

Publicat 04.06.2024

Compartir

Diferents entitats sumen forces per millorar l’estat de conservació les badies somes

Contribuir a la millora de l’estat de conservació de les badies poc profundes de Menorca. Aquest és l’objectiu principal del projecte “Conservació i restauració de badies somes” que han presentat avui l’Observatori Socioambiental de Menorca (OBSAM-IME), la Fundació Marilles, Menorca Preservation i el CEAB-CSIC durant un acte dut a terme a Cala Teulera (Maó). A més de definir quin és l’estat actual d’aquestes badies i de promoure’n plans de conservació i restauració, dos dels grans objectius són conscienciar la població sobre la importància ecològica d’aquests hàbitats i aconseguir que les administracions s’impliquin en la seva conservació.

Les badies estudiades fins al moment han estat Addaia, Fornells i Maó, però no es descarta poder treballar amb altres badies en un futur.

Accions que s’han dut a terme

Aquesta és la segona fase d’un projecte més ampli que es va engegar l’any 2022. Durant aquest temps, l’OBSAM s’ha encarregat de definir l’estat de conservació d’aquestes badies i de dissenyar un programa per a la seva recuperació. També ha dut a terme proves de restauració activa de Gongolaria barbata, una espècie d’algues del gènere Cystoseira s.l., a cala Rata i a Addaia i, alhora, s’ha reforçat la població restaurada en anys anteriors de Cala Teulera. El projecte compta amb l’assessorament científic d’Emma Cebrian i d’Enric Ballesteros del CEAB-CSIC, sobretot, per a les accions científico-tècniques a desenvolupar.

Concretament, s’han redactat els Plans de Conservació i Restauració de la badia d’Addaia i la de Fornells. Pel que fa a la badia de Maó, s’ha fet la diagnosi inicial i està en fase de redacció de mesures de gestió. També s’han actualitzat les dades sobre la població de l’ostra perlera invasora (Pinctada radiata) a les tres badies i, part del projecte i l’experiència, han servit per

nodrir l’estudi de capacitat de càrrega ecològica de la badia de Fornells encarregat a l’IME per part del Govern de les Illes Balears l’any 2023. A més a més, s’han instal·lat sensors de temperatura a les zones de restauració de les tres badies.

Properes passes: validar els plans i divulgar-los a través de la campanya “Endinsa’t a les badies”

La següent passa que es durà a terme serà validar els Plans de Conservació i Restauració amb personal de l'administració i la ciutadania. Per això es té previst organitzar tallers i col·loquis per donar a conèixer els plans i poder recollir l’opinió de les persones vinculades a aquests espais sobre noves mesures i validar o no les proposades.

En aquesta mateixa direcció, Menorca Preservation i la Fundació Marilles, amb el suport tècnic de l’IME-OBSAM, han creat la campanya de comunicació "Endinsa’t a les badies", amb l'objectiu d'acostar la riquesa d'aquests entorns marins a la població. La campanya es llançarà en les pròximes setmanes a través de les seves xarxes socials i se centrarà en divulgar els aspectes més curiosos i interessants d'aquests increïbles hàbitats marins. Què és una badia soma, perquè és tan important conservar aquests entorns o quines són les espècies que les habiten, són algunes de les preguntes a les quals es donarà resposta a través d’aquesta campanya, que durarà fins a finals d'octubre.

Un espai degradat

Les badies somes de Menorca alberguen una gran quantitat d’hàbitats i espècies singulars. Això no obstant, moltes pressions com la mala qualitat de l’aigua, l’impacte de la navegació o la urbanització del litoral suposen una greu amenaça per a elles. És per això que durant les darreres dècades s’han degradat considerablement. La superfície de plantes marines com la Posidònia o la Cymodocea; algues de gran valor ecològic, com la Cystoseira, i espècies emblemàtiques com els cavallets de mar han disminuït significativament en les seves aigües.

Cada una de les badies presenta diferents nivells de degradació però també amaguen singularitats naturals especials.

Addaia

És una badia dibuixada per dues conques llargues i estretes fent una superfície total de 89 ha, on hi trobem petits-grans tresors com l’espectacular escull barrera de posidònia de s’Estany, un exemple a nivell Mediterrani, o, a la part més interna de la conca de llevant, on succeeix la transició terra-mar, les salines d’Addaia formen un espai únic per a la fauna i flora aquàtica.

Aquests tresors, entre d’altres, són els que van fer que aquest espai formés part del Parc Natural de s’Albufera des Grau. Així i tot, la diagnosi del Pla ens assenyala que la badia presenta un estat de conservació desfavorable.

Fornells

És la badia més gran de Menorca amb una conca de 409 ha i hi podem trobar l’única població natural de l’estat espanyol de Gongolaria barbata, una espècie d’alga que tan sols necessita una closca de cargol o un petit substrat dur per subjectar-se i poder-se desenvolupar. Fornells és, de totes tres, la badia on es practiquen més varietat d’activitats esportives i de lleure, algunes plenament compatibles amb la conservació de la badia i d’altres que exerceixen pressions més intenses, contribuint al deteriorament dels hàbitats marins.

Maó

La badia del Port de Maó té una conca de 324 ha i en destaca la vessant històrica, ja que ens evoca a un passat marcat per la importància d’aquest port en el desenvolupament de Menorca. Aquesta gran activitat humana del passat i, en major part, de l’actualitat, fa que definir mesures de conservació i restauració sigui un veritable repte. Mantenir el nivell d’activitat humana i millorar l’estat de conservació dels espais naturals que encara queden serà una feina de tots.

Programa SOIB Recerca i Innovació

El projecte compta, des del 2023, amb el suport del Programa SOIB Recerca i Innovació que hi contribueix amb el finançament de la contractació d’una jove investigadora, l’Aina Blanco-Magadán, que ha estat de gran ajuda en el projecte i ha completat l’equip tècnic-investigador.

Així, el projecte de Conservació i Restauració de badies somes compta amb el finançament de la Fundació Marilles, Menorca Preservation i de la Unió Europea - Next Generation EU, en un dels projectes desenvolupats en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Aniol Esteban, director de la Fundació Marilles: “Menorca compta amb algunes de les badies somes més ben conservades de la Mediterrània, són espais singulars i fonamentals per a la biodiversitat de les nostres aigües. Convidam a les autoritats competents a adoptar i implementar els plans de conservació i restauració que ha redactat l’OBSAM. Donat que aquests hàbitats estan presents a totes les Illes, esperam que, tenint en compte la seva importància i vulnerabilitat, el Govern de les Illes Balears impulsi una estratègia conjunta per recuperar-los i protegir-los en l'àmbit balear.”

Eva Marsinyach, tècnica de l’OBSAM-IME: “S’han redactat dos plans de gestió (Fornells i Addaia) i, actualment s’està redactant el tercer (Maó). La redacció dels plans de conservació i restauració ha consistit en fer una diagnosi detallada dels usos i activitats que es realitzen a cada una de les badies, identificant-ne les pressions i amenaces i fent una avaluació de l’estat de conservació del hàbitats i les espècies que en elles s’hi alberguen. A partir d’aquí, s’han definit unes directrius específiques emmarcades en un fi comú: aconseguir un estat òptim de les badies.”

Aina Blanco-Magadán, tècnica del OBSAM-IME: “Les badies somes són ecosistemes que allotgen una gran diversitat d’hàbitats crítics i espècies clau que es veuen amenaçades per l’acumulació de multitud de pressions antròpiques. Aquests espais són essencials com a refugi, cria i alevinatge de moltes espècies, incloent-ne d’interès pesquer, espècies clau per al funcionament de l’ecosistema i espècies amenaçades. Per tant, cal aplicar mesures de gestió integrada del sistema costaner amb influència a les badies que garanteixin la compatibilitat entre les activitats socials i el manteniment d’aquests hàbitats en bon estat."

Núria Sintes, de Menorca Preservation: “Des de Menorca Preservation estem convençuts que el coneixement juga un paper essencial a l'hora de protegir un entorn natural. Per aquest motiu, creiem que donar a conèixer a la població local la importància d'aquests hàbitats marins a fi que entenguin i valorin aquest increïble patrimoni natural com a un tresor que hem de conservar tots junts, és clau per a assegurar la seva preservació i, en conseqüència, el nostre futur.”

Emma Cebrian, CEAB-CSIC: “Al nord de Menorca trobem potser les badies somes més ben conservades no només del Mediterrani espanyol, sinó probablement també de tot el mediterrani Nord-occidental. És responsabilitat de tots desenvolupar i implementar plans de conservació efectius que permetin preservar aquest patrimoni natural i seguir fent Menorca un dels pocs llocs al Mediterrani on encara es podem trobar badies somes en el seu estat original.”