Impacte de les reserves marines de Balears
Notícies

Impacte de les reserves marines de Balears

Impacte de les reserves marines de Balears

28/09/2020

Les reserves marines d'interès pesquer es creen principalment per regenerar els recursos pesquers. Però a part del seu interès econòmic també aporten efectes positius sobre la conservació d'hàbitats i espècies. Hem resumit l'impacte de les reserves marines de Balears analitzant la quantitat i diversitat d'espècies de peixos vulnerables a la pesca. Les dades provenen de la Direcció General de Pesca i Medi marí (Tragsatec), l'Observatori Socioambiental de Menorca (OBSAM) i l'Estació de Recerca Jaume Ferrer (COB-IEO). A pesar que hi ha reserves marines que gaudeixen de 20 anys de protecció, algunes encara es troben per sota del seu potencial de regeneració.

Les reserves marines són un dels 7 tipus d'àrees marines protegides que tenim dins de la mar Balear. Si tens curiositat per conèixer més detalls sobre l'estat de la nostra mar, a l'Informe Mar Balear 2020 trobaràs una mostra d'informació més extensa.

Descarregar l'informe de seguiment de peixos