La nova estratègia de Marilles
Notícies

La nova estratègia de Marilles

La nova estratègia de Marilles

17/09/2021

La nova estratègia de Marilles

Convertir les Illes Balears en un referent de conservació de la mar és un objectiu a llarg termini el compliment del qual requereix treballar a molts nivells. Fins avui, Marilles ha prioritzat tres àrees de treball: millorar la gestió de les àrees marines protegides, assegurar la pesca sostenible i acostar a la gent a la mar.

Fruit de l'exercici d'avaluació externa i de converses amb membres del consell assessor, patronat i personal de l'organització, hem redefinit les línies de treball prioritàries per al període 2021-25. Si bé encara estem treballant sobre ells, podem oferir-vos ja un esquema dels objectius i els resultats cap als quals dirigirem la nostra labor durant els pròxims anys. Les àrees marines protegides i la pesca sostenible continuen tenint un fort protagonisme, i es posa l'accent en la conservació de rajades i taurons, un grup d'espècies amenaçades que no rep suficient atenció; i en la millora de qualitat de les aigües, un problema que fa dècades que hauria d'haver-se resolt. Per aconseguir aquests objectius continuarem treballant en múltiples estratègies que van des dels estudis científics i econòmics, fins a la implicació ciutadana i la coordinació entre actors.

Els 8 objectius de Marilles per a 2025

Millora i ampliació d'àrees marines protegides

  • Resultat 1: mínim d'un 30% de superfície marina declarada com a àrea marina protegida i un mínim d'un 10% com a àrea no-take-zone en 2030. 
  • Resultat 2: plans de gestió de les zones Natura 2000 acabats i aprovats en 2023.
  • Resultat 3: les àrees marines protegides actuals milloren la seva efectivitat en conservació de biodiversitat i de recurs pesquer.

Protecció d'espècies vulnerables

  • Resultat 4: Pla de conservació de rajades i taurons aprovat en 2023 .  

Pesca balear professional i recreativa com a model de sostenibilitat

  • Resultat 5: Plans de gestió aprovats en 2025 (artesanal, arrossegament, per illes, i espècies)
  • Resultat 6: Millora i desenvolupament de marques locals i certificació sostenible de productes pesquers en 2025.
  • Resultat 7: Pesca il·legal i comercialització fraudulenta de productes pesquers es redueix un 80% respecte a nivells de 2021.

Millora de la qualitat de les aigües

  • Resultat 8: en definició.