Notícies

Solucions per al Mediterrani

Publicat 01.07.2022

Compartir

Solucions per al Mediterrani

El Mediterrani és un dels punts calents de la biodiversitat mundial: la seva temperatura augmenta tres vegades més que en altres mars, hi ha invasions d'espècies exòtiques, les poblacions de peixos estan en el seu nivell més baix i les espècies mòbils estan en situació desesperada. Està en perill, però existeixen solucions.

A mitjan juny, a Palma, Barcelona i Roses, els professionals de les Àrees Marines Protegides (AMP) i els responsables polítics van debatre sobre les mesures més importants que han de posar-se en marxa per capacitar a les xarxes d'AMP i als seus responsables per afrontar les conseqüències del canvi climàtic i la conservació de la biodiversitat al Mediterrani.

La setmana es va dedicar a compartir els resultats de dos importants projectes europeus d'Interreg Med: MPA Networks i MPA Engage. Els dos projectes han treballat en l'enfortiment de les xarxes de professionals dedicats a millorar la nostra adaptació al canvi climàtic, la gestió de la pesca a petita escala, la conservació de les espècies mòbils, i l'eficàcia de la gestió i el finançament sostenible de les AMP.

Els objectius de l'esdeveniment eren dobles: garantir l'assimilació tècnica i política de les solucions identificades en tots dos projectes a nivell mediterrani i debatre recomanacions clau per als responsables de la presa de decisions relacionades amb el canvi climàtic i la conservació de la biodiversitat al Mediterrani.

A Palma, els professionals de les AMP mediterrànies van debatre les recomanacions que els responsables polítics haurien d'aplicar urgentment per afrontar millor el canvi climàtic i la conservació de la biodiversitat al Mediterrani. Foto: Pere Juan Oliver.

L'esdeveniment tècnic híbrid celebrat a Palma els dies 14 i 15 de juny va reunir més de 100 professionals de les AMP de 18 països del Mediterrani. Es va estructurar entorn de 4 taules rodones en les quals es van debatre els resultats dels dos projectes, les lliçons apreses i les recomanacions sobre el camí a seguir. 

Antoni Font, coordinador d'accions Marilles en l'Interreg MPA Networks, qui va acollir i va coorganitzar l'esdeveniment de Palma, va assenyalar: "Com a soci del projecte MPA Networks, hem contribuït a demostrar que invertir en les AMP és rendible. La mar ens ho dona tot, però desgraciadament invertim molt poc en la seva protecció. Aquests últims esdeveniments han posat de manifest que hem de continuar actuant amb convicció perquè tothom se sumi a la millora de l'eficàcia de les AMP".

Els gestors de les AMP durant l'excursió a les Reserves Marines del Toro-Malgrats, el 14 de juny de 2022.

L'esdeveniment polític celebrat a Barcelona a l'Institut de Ciències del Mar-CSIC el 16 de juny va ser una oportunitat per presentar i continuar debatent les recomanacions derivades dels intercanvis de Palma amb els responsables polítics. Després de la sessió d'obertura, en la qual el Sr. Ambaixador Álvaro Albacete, de la Unió pel Mediterrani, va recordar els reptes als quals s'enfronta la nostra regió, el debat es va organitzar en dues taules rodones presidides per Asma Kheriji, del SPA/RAC (Centre d'Activitats Regionals d'Àrees Especialment Protegides - PNUMA-MAP), i Alessandra Sensi, de la Unió pel Mediterrani. Van participar en l'esdeveniment representants dels governs de Catalunya i Espanya, Croàcia, Albània, Itàlia, Egipte, Algèria, Turquia, així com de diverses xarxes de tota Europa, la Conferència de Regions Perifèriques Marítimes (CRPM), Medcities, la xarxa de Ciutats del Mediterrani, la Secretaria Conjunta Interreg-Med, i el Cercle de Parlamentaris del Mediterrani per al Desenvolupament Sostenible (COMPSUD). Destacats donants per a la conservació marina, com el Fonds Français pour l'Environnement Mondial, el Pew Bertarelli Ocean Legacy o el MedFund, el fons fiduciari per a la conservació del Mediterrani, també van compartir el seu suport durant l'esdeveniment.

Per fer costat a les AMP en el seu paper crucial per a salvaguardar el nostre medi ambient marí, i per aconseguir les ambicions internacionals i regionals del 30 % de protecció marina per a 2030, és necessari impulsar els esforços en diversos fronts complementaris: 

  • Ha de fomentar-se la governança col·laborativa i la cogestió en la Mar Mediterrània per garantir que totes les parts interessades contribueixin a la bona gestió del nostre entorn marí.
  • Com a pilar de la cultura mediterrània durant segles, els pescadors a petita escala han de participar en la gestió de les AMP i ser recolzats amb mesures adequades per frenar les activitats il·legals o les pràctiques destructives.
  • Com a espais sentinella en un oceà greument afectat pel canvi climàtic, les AMP han d'estar capacitades per continuar contribuint a la resiliència marina mitjançant un seguiment millorat i harmonitzat, així com amb l'elaboració de plans d'acció d'adaptació i mitigació del canvi climàtic amb base científica.
  • Per garantir el reconeixement del paper clau de les AMP per salvaguardar el nostre medi ambient marí, l'avaluació del valor econòmic de la conservació marina ha de continuar a tota la xarxa d'AMP del Mediterrani i han de desenvolupar-se mecanismes de finançament sostenibles adequats.
  • Atès que la conservació del nostre entorn marí és cosa de tots, cal fomentar i donar suport a la creació de xarxes i la cooperació marina a tots els nivells i entre tots els professionals de la mar, des dels gestors de les AMP, els municipis, les regions, els serveis estatals, els científics, les ONG, els agents econòmics fins als fiscals.

"Vivim en una època d'emergència global i la naturalesa és la nostra resposta, hem d'unir forces", va subratllar Purificació Canals, presidenta de MedPAN. Joaquim Garrabou, del CSIC, va afegir: "En un oceà d'incerteses, les AMP són les nostres illes de certitud, continuem treballant junts perquè puguin servir al seu propòsit i oferir els resultats que beneficiïn a la naturalesa i sostinguin els nostres mitjans de vida"

Aquestes recomanacions clau per als responsables polítics, procedents d'una regió ja reconeguda pel seu dinamisme en qüestions de conservació marina, aniran a la Conferència de les Nacions Unides sobre els Oceans, un dels esdeveniments més importants de l'agenda internacional sobre els oceans, que començarà el 27 de juny a Lisboa (Portugal).

Contacte i més informació

Antoni Font, Marilles-MPA - 670658599 tonifontg@gmail.com 
Joaquim Garrabou, investigador ICM-CSIC MPA Engage-606 00 73 21 garrabou@icm.csic.es 
Ernesto Azzurro, investigador CNR MPA Engage - eazzurr@gmail.com 
Carole Martínez, responsable del proyecto MPA NETWORKS - carole.martinez@medpan.org