Quant invertim en AMP?

Marilles Foundation - Collaborators
Finançament

7.500 €

Període

2018 - 2019

Àmbit

Baleares

Entitat

Un bon finançament resulta clau per millorar l’efectivitat de les àrees marines protegides (AMP) de les Balears. Per això, Marilles ha elaborat l’«Estudi de despesa en àrees marines protegides a les Illes Balears» per saber quants de doblers hi invertim.

L’informe identifica i quantifica les inversions i les despeses més importants fetes en AMP els darrers anys a les Illes. En aquest estudi han col·laborat més de seixanta professionals i ha estat validat pels gestors d’AMP a totes les illes per millorar els sistemes d’informació i de recollida de dades. Feim feina amb tots per calcular el finançament necessari per millorar la gestió de les AMP i definir d’on provendrà.

«Aquest estudi és un primer pas per avaluar quant de finançament requereix tenir unes AMP dotades amb els recursos humans i materials necessaris perquè funcionin bé.»

Marilles Foundation
Toni Font Autor de l'estudi