69 mesures per reduir els impactes del canvi climàtic
Notícies

69 mesures per reduir els impactes del canvi climàtic

69 mesures per reduir els impactes del canvi climàtic

10/11/2021

69 mesures per reduir els impactes del canvi climàtic

Un estudi publicat recentment a Regional Environmental Changeuna revista científica de prestigi internacional, recopila les principals amenaces del canvi climàtic per les Illes Balear i fa una sèrie de recomanacions de mitigació i adaptació.

Raquel Vaquer Sunyer, coordinadora de l’Informe Mar Balear, forma part de l’equip de recerca que ha publicat aquest article, juntament amb altres investigadors del Laboratori Interdisciplinari del Canvi Climàtic (LINCC) de la Universitat de les Illes Balears (UIB).

Els resultats mostren que l’augment de la temperatura i el nivell de la mar, la disminució de la precipitació mitjana i l’increment de l’evapotranspiració, les sequeres, l’augment de l’acidificació i la desoxigenació a l’oceà representen les amenaces principals per a les Illes Balears, tant pel que fa als seus ecosistemes i la salut dels seus habitants, com pel que fa a la seva economia, donada l’elevada vulnerabilitat del sector turístic al canvi climàtic.

Els investigadors proposen dur a terme accions de mitigació i adaptació en l’àmbit dels ecosistemes terrestres i marins, els recursos hídrics, l’energia, les infraestructures i la planificació urbanística, la salut humana, l’economia, la legislació i l’educació. La mobilitat sostenible i el tractament de residus són també àrees d’acció recomanades per a la mitigació.

Entre les recomanacions de mitigació que afecten al medi marí es troba la d’incrementar els espais naturals protegits per garantir la conservació de les praderies de Posidonia oceanica. En quant a les mesures d’adaptació recomanades per al medi marí s’inclouen millorar la gestió d’espècies exòtiques potencialment invasores, generar sistemes de gestió de platges que en permetin la seva conservació, implementar mesures de protecció de les praderies de Posidonia oceanica i implementar un pla de pesca que posi especial esment en les espècies de peixos més vulnerables al canvi climàtic.

Pots llegir l'article complet: https://link.springer.com/article/10.1007/s10113-021-01810-1 

Referència bibliogràfica

Torres, C.; Jordà, G.; de Vílchez, P.; Vaquer-Sunyer, R.; Rita, J.; Canals, V.; Cladera, A.; Escalona, J.M.; Miranda, M.A. “Climate change and their impacts in the Balearic Islands: a guide for policy design in Mediterranean regions”. Regional Environmental Change 21107 (2021). https://doi.org/10.1007/s10113-021-01810-1