Notícies

Desitjos per al 2024

Publicat 12.01.2024

Compartir

Desitjos per al 2024

El nostre desig principal per al 2024 és compartit amb més de 200 empreses i entitats de les Balears i és que el Govern es prengui seriosament la conservació de la mar i la costa balear avançant en els cinc compromisos del Pacte Blau. Aquests són aconseguir un 10% de la mar Balear altament protegida, pesca sostenible i acabar amb el furtivisme, conservació d’hàbitats i espècies, aigües netes i més finançament per fer-ho possible.  

Un cop d’ull a l’acció de govern i els pressupostos indica que ara per ara la millora de la qualitat de les aigües sembla ser l’únic compromís amb garanties de rebre l’atenció necessària. Hem detectat bones intencions també en l’àmbit de la pesca. El 2023 va acabar amb l'aprovació d’un reglament de mesures de gestió pesquera comuns a tots els espais protegits marins que tot i ser molt insuficient és una passa en la bona direcció. A més a més, s’està treballant en la creació d’un comitè de gestió sobre pesca recreativa que esperem que, a més de reduir el seu impacte, també ajudi a canalitzar el compromís i la responsabilitat que tants pescadors tenen amb la mar. 

Tot i això, ens preocupa la inacció i el silenci respecte a la creació d’una xarxa de santuaris marins que cobreixi un 10% de la mar Balear. Dotar d’alta protecció un de cada deu kilòmetres quadrats és el mínim que es mereix la nostra mar i la ciutadania d’aquestes illes i, avui, només un 0.07% de la mar balear està altament protegida –un 1,7% si tenim en compte les aigües sota el control del Govern Balear–. Esperem que el 2024 ens porti passes fermes en aquesta direcció. 

Les fires de turisme del passat mes de desembre varen tornar a posar de manifest la voluntat de presentar les Balears com una destinació sostenible i és d’esperar que també sigui així en les properes. Per això, desitjam i esperam que el sector del turisme, que ha donat un ampli suport al Pacte Blau Balear, posi en valor el seu compromís amb la mar Balear i Mediterrània demanant més acció política per crear una xarxa de santuaris marins. Evidentment, desitjam també que el Govern Balear expressi la seva voluntat de fer-ho i un full de ruta per aconseguir-ho. Perquè la realitat és que un destí no serà mai sostenible mentre posem mes recursos a la seva promoció que a la conservació i millora del seu capital natural

 

ANIOL ESTEBAN - Director

Seguir llegint la Newsletter