Notícies

Eficàcia en la gestió de les àrees marines protegides

Publicat 17.06.2022

Compartir

Eficàcia en la gestió de les àrees marines protegides

La superfície marina protegida a Espanya s'ha incrementat notablement en els últims anys, aconseguint més del 10% de l'espai marí. La Xarxa d'Àrees Marines Espanyoles (RAMPE) pretén millorar la coherència i l'eficàcia en la gestió d'aquest heterogeni conjunt d'espais marins protegits, per al que el seu Pla Director serà un element fonamental.

Per avançar en aquesta direcció, la Fundació Marilles junt amb Europarc ha organitzat una serie de webinaris en el context del projecte Interreg - MPA networks, amb l'objectiu d'impulsar el treball en xarxa entre els gestors d'espais marins protegits, incloent tant als que ja formen part de la RAMPE com als que potencialment compleixen els criteris per a la seva incorporació.

En el quart webinari s'ha presentat el document final elaborat pel projecte Interreg—MPA Networks: Polítiques internacionals i posició de MedPAN sobre l'eficàcia en la gestió d'AMP, en el qual es plantegen una sèrie de recomanacions per a l'acció. Així mateix, es pretén reflexionar sobre el context espanyol i el paper de la RAMPE.

Ponències disponibles

  • Carole Martínez (MedPAN) y Arturo López Ornat (consultor)

Políticas internacionales y posición de MedPAN sobre la eficacia en la gestión de la AMP

  • Jorge Alonso, MITECO

El Plan Director de la RAMPE  

Webinari celebrat en el marc del projecte