Recuperación económica verde y azul
Notícies

Recuperación económica verde y azul

Recuperación económica verde y azul

04/06/2020

Pot resultar difícil pensar en el medi ambient quan estem preocupats per la nostra salut i seguretat econòmica, però continua sent un fet que la vida, i la nostra economia i societat, depenen en última instància del món natural. La forma en què gestionem aquesta tensió a curt i llarg termini en els pròxims anys determinarà l'èxit o el fracàs de la nostra recuperació d'aquesta crisi.

Les principals institucions europees, els ministres de 17 països de la Unió Europea i una aliança de grans empreses estan demanant que l'estímul econòmic sigui ambientalment sostenible. El missatge és clar: reactivar l'economia i garantir llocs de treball, alhora que descarbonitzem, desplastifiquem, descontaminem aigua, terra i aire, i recuperem ecosistemes, paisatges, hàbitats i espècies.

Aquest serà el major estímul econòmic que veurem en les nostres vides i, per tant, no podem permetre'ns fracassar. Les institucions públiques tenen una enorme responsabilitat, juntament amb el sector privat, que pot utilitzar la seva influència per assegurar que els estímuls ens impulsin en la direcció correcta cap a la sostenibilitat, en lloc del contrari, com ha succeït sovint en el passat. Afortunadament, estem parlant d'un sector privat que en els anys anteriors a la crisi de Covid19 va començar a prendre's la sostenibilitat més seriosament i ara és el moment de demostrar-ho. No obstant això, lamentablement, en aquest moment, les accions necessàries no es corresponen amb les paraules.  

El decret que va aprovar el Govern Balear és més gris que verd. Relaxa els estàndards ambientals i estimula el sector de la construcció amb l'esperança que això compensi la caiguda del turisme. Si bé és inqüestionable que l'economia de les Illes Balears depèn del turisme i ho continuarà fent durant molts anys, aquest és el moment de millorar el model i moure'l en una nova direcció

La mar i la costa de les Balears són essencials per al benestar dels ciutadans i els sectors econòmics clau com el turisme, els esports aquàtics i la pesca. L'adequada conservació dels hàbitats marins i costaners, que són el nostre capital marí, garantirà més beneficis i serveis en el futur. 

La direcció del viatge i els objectius que volem aconseguir són clars: bons llocs de feina i benestar en un entorn natural saludable. El que sovint ens falta són les propostes específiques que ens ajudaran a arribar aquí. 

Des de Marilles proposem cinc accions estratègiques perquè la recuperació econòmica de les Balears vagi en la direcció correcta:

  • Netejar les aigües. Millorem d'una vegada per sempre la infraestructura de tractament d'aigües residuals perquè els incòmodes episodis de tancament de platges en temporada alta a causa de la contaminació fecal es converteixin en anècdotes del passat. Sabem el que cal fer, i hi ha un pla, però s'ha retardat a causa dels desacords anteriors entre el govern central i el regional. Aquest és el moment d'accelerar-ho.
  • Portar la xarxa existent d'àrees marines protegides a un nou nivell. Invertir en la gestió, la vigilància i el seguiment permetria crear nous llocs de treball i, al mateix temps, restaurar els fràgils ecosistemes marins i construir una infraestructura blava per donar suport a la pesca i un turisme més sostenible.
  • Transformar les pesqueres de les Balears. Tinguem la flota pesquera més sostenible del Mediterrani. Substituir les velles arts de pesca per tecnologia de baix impacte i fer costat al sector perquè es diversifiqui i afegeixi valor als seus productes frescos d'alta qualitat.
  • Accés a la natura. Invertir en infraestructures verdes, restaurant paisatges, camins i parcs en zones urbanes, rurals i costaneres. Això crearà oportunitats de feina i proporcionarà beneficis per a la salut.
  • Edificis més eficients. És necessari centrar-se en el sector de la construcció i després aconseguir que els edificis siguin més eficients des del punt de vista energètic, millorant l'aïllament i instal·lant solucions d'estalvi d'aigua. 

Aquests cinc passos no resoldran tots els nostres problemes, però sens dubte ens ajudaran a posar la recuperació econòmica sobre una base més sòlida. La prosperitat de les Illes Balears depèn del bon estat de la mar i el medi ambient. El manteniment de la infraestructura natural ha de ser el centre de la nostra recuperació econòmica. Sense això no podem aconseguir el model de turisme sostenible que tots volem. Afortunadament, no comencem de zero. Les Balears poden estar a l'avantguarda d'una recuperació econòmica verda (i blava!), una llum que il·lumini la resta del Mediterrani.