Renovem l'ajuda al GEN-GOB
Notícies

Renovem l'ajuda al GEN-GOB

Renovem l'ajuda al GEN-GOB

04/05/2020

Espais que protegeixen la biodiversitat

La Xarxa Natura 2000 marina de Balears inclou espais d'importància per a la protecció d'espècies com el dofí, la tortuga o el virot; o hàbitats determinats com el coral·ligen i la posidònia. Aquests espais estan delimitats, però per a complir amb els seus objectivosrequereixen d'un pla de gestió.

Natura 2000 és una xarxa ecològica europea d'àrees de conservació de la biodiversitat. Consta de Zones Especials de Conservació (ZEC), establertes d'acord amb la Directiva Hàbitats (92/43/CEE), i de Zones d'Especial Protecció per als Ocells (ZEPA), designades en virtut de la Directiva Ocells (2009/147/CE). Natura 2000 és la xarxa d'espais protegits més gran del món la finalitat del qual és assegurar la supervivència, a llarg termini, de les espècies i els tipus d'hàbitat d'interès prioritari a Europa, contribuint a detenir la pèrdua de biodiversitat. La Xarxa Natura 2000 és el principal instrument per a la conservació de la naturalesa a la Unió Europea.


Des de 2013, el GEN-GOB treballa en el seu projecte “La mar, una responsabilitat compartida”, el principal objectiu de la qual és millorar la governança marina a Pitiüses implicant a tots els agents -pescadors, centres de busseig, sector nàutic, ONG i administracions- per treballar conjuntament en la conservació i gestió del medi marí. Un dels objectius específics del projecte és desenvolupar processos participatius en torn als espais naturals protegits a les Pitiüses. Així, l'organització ha facilitat la incorporació dels diferents actors de la societat en el procés de  participació de els plans de gestió de la Xarxa Natura 2000. Així mateix, també ha col·laborat amb els agents locals, en els processos de declaració de reserves marines a Pitiüses i ha contribuït a millorar la situació de les praderies de Posidonia oceanica.

Renovem el suport al GEN-GOB

Des de 2018 la Fundació Marilles fa costat al GEN-GOB perquè pugui continuar buscant fórmules consensuades per reduir els impactes i millorar l'estat ambiental dels ecosistemes de la mar. Gràcies a aquesta ajuda, el GEN-GOB ha consolidat una xarxa de col·laboradors amb els quals treballa per millorar la governança marina a Pitiüses.

Per a Marià Marí, coordinador de l'Àrea Marina del GEN-GOB: "El suport de Marilles al programa marí GEN GOB està sent decisiu per afavorir inèrcies que requereixen una visió de la conservació a curt, mitjà i llarg termini."


Aquest 2020 hem renovat el nostre suport al GEN-GOB, aportant 100.000€ per als pròxims dos anys.

En aquesta nova fase del projecte, el GEN-GOB vol fomentar el desenvolupament dels acords de la xarxa de col·laboradors reflectits en els tallers participatius realitzats aquests últims anys. Aquests acords estan centrats en millorar la governança en els espais Xarxa Natura 2000, a abordar la problemàtica de el soroll submarí en es Freus i a visualitzar i promoure el paper que exerceix el sector pesquer com a garant de la sobirania alimentària i custodis de la biodiversitat marina.

Les línies de treball de l'àrea marina del GEN-GOB per als pròxims dos anys estan directament relacionades amb les prioritats de Marilles: millorar les àrees marines protegides, reduir els impactes en els hàbitats marins i costaners, i acostar a la gent a la mar.