Notícies

Ús públic en àrees marines protegides

Publicat 15.11.2021

Compartir

Ús públic en àrees marines protegides

La superfície marina protegida a Espanya s'ha incrementat notablement en els últims anys, aconseguint més del 10% de l'espai marí. La Xarxa d'Àrees Marines Espanyoles (RAMPE) pretén millorar la coherència i l'eficàcia en la gestió d'aquest heterogeni conjunt d'espais marins protegits, per al que el seu Pla Director serà un element fonamental.

Per avançar en aquesta direcció, la Fundació Marilles junt amb Europarc ha organitzat una serie de webinaris en el context del projecte Interreg - MPA networks, amb l'objectiu d'impulsar el treball en xarxa entre els gestors d'espais marins protegits, incloent tant als que ja formen part de la RAMPE com als que potencialment compleixen els criteris per a la seva incorporació.

El tercer webinari es dedica a l'ús públic en les àrees marines protegides.

Ponències disponibles

Documentació complementària (documents i llocs web compartits al xat)

Webinari celebrat en el marc del projecte