Mediterranean Islands Collective

Marilles Foundation - Collaborators
Finançament

53.000 €

Període

2021 - 2023

Àmbit

Mediterranean

Entitat

La conca mediterrània és el segon punt calent de biodiversitat del món, amb una diversitat de flora i fauna excepcional i un nivell d'endemisme molt alt. No obstant això, la forta pressió a la qual estan sotmeses les illes del Mediterrani posa en risc la seva biodiversitat. 

Un grup d'organitzacions que treballem en illes de la conca mediterrània ens hem reunit per desenvolupar una estratègia comuna i un pla d'acció per a la protecció de la biodiversitat a les illes del Mediterrani. Des de Marilles liderem el desenvolupament de dos estudis econòmics de rellevància per a totes les illes: una anàlisi cost-benefici sobre l'ampliació d'àrees marines protegides i un model de turisme sostenible.

El Mediterranean Islands Collective (MIC) compta amb IUCN-Med, Conservatoire du Littoral, MedPAN, Conservation Collective i WWF Grècia, coordinats per la Iniciativa PIM i ha estat finançat per la Fundació MAVA.