Notícies

Finançament de les àrees marines protegides

Publicat 13.10.2021

Compartir

Finançament de les àrees marines protegides

La superfície marina protegida a Espanya s'ha incrementat notablement en els últims anys, aconseguint més del 10% de l'espai marí. La Xarxa d'Àrees Marines Espanyoles (RAMPE) pretén millorar la coherència i l'eficàcia en la gestió d'aquest heterogeni conjunt d'espais marins protegits, per al que el seu Pla Director serà un element fonamental.

Per avançar en aquesta direcció, la Fundació Marilles junt amb Europarc ha organitzat una serie de webinaris en el context del projecte Interreg - MPA networks, amb l'objectiu d'impulsar el treball en xarxa entre els gestors d'espais marins protegits, incloent tant als que ja formen part de la RAMPE com als que potencialment compleixen els criteris per a la seva incorporació.

En aquest segon webinari es dedica a un dels aspectes que més directament es relacionen amb l'eficàcia dels espais marins protegits: els instruments financers.

Ponències disponibles

Documentació complementària (documents i llocs web compartits al xat)

Webinari celebrat en el marc del projecte