Notícies

Enfortint el tercer sector

Publicat 01.10.2020

Compartir

Enfortint el tercer sector

Enfortint el tercer sector

Programa de formació per al tercer sector

Hem iniciat un programa de formació i capacitació dirigit a totes les organitzacions i associacions que treballen en temes marins a Balears. L'objectiu és enfortir el tercer sector de les illes per continuar avançant en la millora de la mar Balear. A pesar que ja s'està fent un excel·lent treball, és necessari que el tercer sector ambiental continuï creixent en volum, professionalització i impacte.

StoneSoup Consulting i Marilles hem signat un conveni –per valor de 30.000 €–per realitzar tres cursos centrats en: disseny d'estratègies, comunicació i captació de fons. Les tres sessions s'impartiran a cada illa entre setembre 2020 i gener 2021 i aniran acompanyades d'un seguiment i suport en línia entre cada sessió.

Portar el propòsit a l'acció

La primera formació ha tractat la planificació estratègica. Durant una jornada de matí i tarda, els representants de cada organització han après a planificar una estratègia per a la creació de valor social i ambiental; saber establir objectius estratègics i operatius; reflexionar sobre el propòsit i el seu caràcter evolutiu; saber construir una matriu DAFO (Febleses, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats de l'organització); establir indicadors d'impacte i monitoratge; i treballar en processos participatius amb dinàmiques i treball grupal.

Pròximes sessions

Les dues formacions següents es realitzaran al novembre i gener de 2021. En la segona jornada es treballarà la comunicació estratègica de manera que sigui una eina de suport al propòsit de l'organització; i s'identificaran possibilitats de col·laboració entre les organitzacions per reforçar i fer més efectiva la seva comunicació dirigida a la conservació del medi marí a les Illes Balears. La tercera i última sessió se centrarà en conèixer com es dissenya i desplega un pla de captació de fons privats.