Capacitació del tercer sector

  • Entitat: Projecte propi

  • Finançament: 30.000 €

  • Període: 2020

  • Àmbit: Balears

Les ONG fortes i ben gestionades són fonamentals per a crear la força i l'energia necessàries per a protegir la mar Balear. Hem iniciat un programa de capacitació per a les ONG marines de les Balears que inclou sessions de capacitació en comunicacions, estratègia i recaptació de fons en cada illa.

La formació la imparteix StoneSoup, una consultora que identifica possibles camins per al desenvolupament i creixement de les organitzacions.

Notícies relacionades

  • Formació per enfortir les ONG marines

    Publicado el 25/03/2021

  • Enfortint el tercer sector

    Publicado el 01/10/2020