Peix fresc, local, de temporada i sostenible
Notícies

Peix fresc, local, de temporada i sostenible

Peix fresc, local, de temporada i sostenible

15/12/2020

Peix fresc, local, de temporada i sostenible

LIFE i Marilles inicien un programa per transformar la flota pesquera de Balears en una de les més sostenibles del Mediterrani.

Low Impact Fishers of Europe (LIFE) i la Fundació Marilles han signat un conveni per donar un impuls a la pesca artesanal de les illes Balears en la transició cap a la sostenibilitat ambiental, social i econòmica. El programa compta amb un pressupost de 150.000 € pels propers tres anys.

LIFE és una organització sense ànim de lucre que pretén donar veu i amplificar el missatge dels pescadors artesanals o de petita escala (small-scale fisherso les sigles SFF) a nivell europeu. Són aquells que usen arts i mètodes de pesca de baix impacte en el medi marí, i que històricament no han tingut representació eficaç a nivell dels estats membres de la Unió Europea.

La flota pesquera de les Balears és eminentment artesanal –actualment hi ha unes 230 embarcacions repartides entre les 16 confraries de pescadors arreu de les illes–. L’activitat pesquera a cada port és diversa, molt estacional i marcada per la idiosincràsia geogràfica i socioeconòmica de cada territori, però totes elles es veuen afectades per grans canvis estructurals com són: la pèrdua i envelliment de la flota, la manca de relleu generacional, la degradació dels ecosistemes marins i la reducció dels stocks pesquers, l’aparició d’espècies invasores, el canvi climàtic, o el canvi en els models de consum. Tots aquests canvis dibuixen un futur incert per a la pesca, tant a les Balears com al Mediterrani nord-occidental. Tenir una mar i uns recursos marins en excel·lent estat és la millor garantia de futur per fer front a tots aquests reptes, sovint fora del nostre control.

Fa anys que pescadors, administracions regionals i insulars i organitzacions del tercer sector balear –com el GEN-GOB, la Confraria de Pescadors d’Eivissa, la WWF o Soldecocos, entre d’altres– treballen per desenvolupar una pesca sostenible a les illes. Ara, amb el projecte de LIFE “STEWARDS OF THE SEA– Promoting sustainable fisheries in the Balearic Islands using small-scale fisheries as a driving force”, es pretén complementar i afegir valor a molta de la feina que ja s’està fent, treballant estretament amb els pescadors artesanals com agent promotor del canvi cap a la sostenibilitat.

Les principals línies d’acció del programa són:

  • Promoure la pesca sostenible consensuada amb els pescadors professionals basats en el model de governança de la cogestió.
  • Facilitar la implementació de mesures de baix impacte.
  • Desenvolupar iniciatives de valorització del producte pesquer de proximitat i fomentar un sistema alimentari just i sostenible a nivell local.

A més, el programa també treballarà per promoure la investigació socioeconòmica i cultural del sector pesquer de les Balears; i aconseguir un relleu generacional que garanteixi la continuïtat del sector pesquer professional.

El projecte el coordinarà Anna Masdeu Lalanza, qui durant 3 anys ha liderat el Grup d’Acció Local de Pesca a la Costa Brava, on s’han desenvolupat moltes iniciatives que poden ser d’interès també per Balears.

La coordinadora del projecte comenta: “Crec que Balears està en molt bona posició per donar un salt qualitatiu i esdevenir un referent en la implantació de mesures de cogestió cap a una pesca professional artesanal de baix impacte i sostenible”.

La Fundació Marilles finança la primera fase del projecte amb 150.000 €. El projecte té l’ambició de continuar a mig-llarg termini i està obert a aportacions addicionals per tal de maximitzar el seu potencial. Aniol Esteban, director de Marilles explica: “La pesca és una de les principals pressions que pateix la mar Balear i, a la vegada, té el potencial de ser la millor aliada per a la seva conservació. Treballar amb pescadors és una condició essencial per convertir les Balears en referent mundial de conservació marina. Esperem que el projecte que posem en marxa amb LIFE aporti força i energia a molta de la feina que ja hi ha sobre el terreny, perquè la flota pesquera balear sigui la més sostenible de la Mediterrània”.  

ANNEX: Línies d’acció del projecte “STEWARDS OF THE SEA”

  • Promoure la pesca sostenible consensuada amb els pescadors professionalsbasats en el model de governança de la cogestió. Aquest innovador model de gestió pesquera professional pretén aconseguir una activitat pesquera sostenible posant el sector pesquer en el centre i prenent decisions conjuntament amb el sector científic, l’administració i ONG dels àmbits de la conservació marina i de la sostenibilitat pesquera. LIFE forma part de diversos comitès de cogestió recolzant als pescadors artesanals, tant a la veïna Catalunya, com a altres zones del Mediterrani com Itàlia, Xipre i Malta. En el marc del conveni amb la Fundació Marilles, LIFE vetllarà per l’elaboració de plans de cogestió pesquera en col·laboració amb el sector pesquer, els Grups d’Acció Local Pesquers, els científics, ONG locals, i evidentment amb l’administració.

 

  • Acompanyar i capacitar al sector pesquer professional per convertir-se en agent proactiu del canvi cap a la sostenibilitat i fer visibles les accions que realitzen. LIFE s’encarregarà d’identificar i en la mesura del possible realitzar activitats de capacitació, formació i d’intercanvi de bones pràctiques per apoderar al sector pesquer de les Balears, desenvolupar solucions de gestió que garanteixin una pesca rentable, aconseguir el compromís ferm cap a la sostenibilitat i la protecció dels ecosistemes marins. L’any 2018 a Balears es va aprovar la reserva marina de Tagomago a la costa nord-est d’Eivissa. Una iniciativa liderada per la Confraria de Pescadors d’Eivissa recolzada per WWF, GEN GOB Eivissa, el Consell Insular i el Grup d’Acció Local pesquer d’Eivissa i Formentera. Un exemple de cogestió per la conservació d’un espai d’interès natural que va sorgir de la iniciativa dels pescadors locals i un model a seguir en d’altres zones de les Balears i de la Península Ibèrica.

 

  • Desenvolupar iniciatives de valorització del producte pesquer de proximitat i fomentar un sistema alimentari just i sostenible a nivell local. LIFE, GOB Menorca i la Confraria de Pescadors d’Eivissa (juntament amb Slowfood i Global Footprint Network) són membres d’un altre projecte cofinançat per la fundació MAVA (Towards sustainable and fair food systems in the Euro-Mediterranean region) i pendent encara d’aprovació. Amb aquest projecte s’organitzaran activitats relacionades amb la valoració del producte provinent de sistemes de producció artesanals i la seva contribució a uns sistemes alimentaris justs i sostenibles en el sentit ampli, tant a Menorca com a Eivissa.

 

  • Promoure la investigació socioeconòmica i cultural del sector pesquer de les Balears. En el marc dels plans de gestió pesquera serà necessari, per una banda, recollir el màxim coneixement ecològic tradicional del sector pesquer i, per l’altra, l’elaboració de plans socioeconòmics que acompanyaran als plans de gestió pesquera. És, per tant, necessari fer aflorar les entitats de les Balears que tenen expertesa en aquest àmbit, així com promocionar la recerca allà on no existeixi informació. Per una òptima gestió bioeconòmica es requereix incorporar el coneixement de les ciències socials.

 

  • Contribuir a aconseguir un relleu generacional que garanteixi la continuïtat del sector pesquer professional. Aquesta línia d’acció ha estat identificada com una línia urgent d’abordar i per això l’hem incorporat com una de les nostres prioritats. Ja no només es tracta de fomentar la incorporació de nous pescadors/es en la flota –donada la imminent jubilació d’un gran nombre d’ells–, sinó que els qui ho facin estiguin preparats per assumir tots els reptes del futur.