Valor econòmic Reserva Marina Llevant

Marilles Foundation - Collaborators
Finançament

60.000 €

Període

2021

Àmbit

Baleares

Entitat

Juntament amb el Centre Balear de Biologia Aplicada i Ecoacsa, avaluam la contribució de la Reserva Marina d’interès pesquer del Llevant de Mallorca a l’economia local i regional, a través d’activitats de pesca tradicionals i d’oci relacionades amb el medi marí i costaner. 

El nostre objectiu és calcular quins beneficis aporta el medi marí i quins se’n podrien obtenir si en milloram l’estat de conservació. És un dels primers estudis d’aquestes característiques que es fan a Espanya, i la metodologia i els resultats es replicaran en altres reserves de la Mediterrània.

En 2021 l'estudi va revelar que cada euro invertit a l'any en la Reserva Marina d'Interès Pesquer de Llevant de Mallorca genera 10 € de benefici. Amb l'estudi es va publicar una Guia metodològica per facilitar l'aplicació de la comptabilitat del capital natural a altres AMP.

«La comptabilitat del capital natural és una eina útil tant per convèncer els escèptics sobre els beneficis de la protecció i la gestió sostenible dels recursos naturals com per integrar la biodiversitat en la presa de decisions econòmiques i polítiques, tot garantint que el capital natural continuï oferint serveis ecosistèmics a la societat.»

Marilles Foundation
Benjamí Reviriego Coordinador de la recollida de dades per a la comptabilitat de capital natural de la Reserva Marina de Llevant