Les àrees marines protegides són una prioritat
Notícies

Les àrees marines protegides són una prioritat

Les àrees marines protegides són una prioritat

01/06/2020

El passat mes de febrer Marilles va reunir 59 persones -14 a Mallorca, 27 a Menorca i 18 a Eivissa- als LAB d’AMP; un rècord de participació en la quarta reunió que es convoca des del 2018.

Aquests grups de treball es reuneixen periòdicament amb l’objectiu de cercar solucions per millorar l’efectivitat de les AMP de Balears, i compartir informació entre els representants de les associacions, centres d’investigació, administració pública o altres sectors.

Les properes reunions ja estan programades:

  • 29 de juny a Eivissa.
  • 30 a de juny a Mallorca.
  • 1 de juliol a Menorca.

 

El passat 26 de febrer, alguns dels participants del LAB d'AMP, a Maó.

Un diagnòstic i objectius compartits

Millorar l’impacte de les AMP en la protecció del medi marí és una prioritat estratègica per Marilles. Tots els participants dels LAB comparteixen aquest objectiu i han validat el nostre diagnòstic sobre l’estat de les AMP a Balears.

Aproximadament el 20 % de les aigües balears disposen de protecció legal, com ara les de Cabrera —el parc nacional més gran de la Mediterrània occidental— i dotze reserves pesqueres. Les mesures de protecció han tengut un impacte positiu en la recuperació d’especies de interès comercials i hábitats fràgils, encara que molt per davall del seu potencial. Volem millorar l’abast i l’impacte de les àrees marines protegides (AMP) per millorar l’estat de conservació d’hàbitats i espècies vulnerables i augmentar les poblacions de peixos i els nombrosos beneficis que aporten.

Segons Toni Font, coordinador dels LAB d’AMP: “Les aportacions dels participants dels LAB són de gran valor perquè ens permeten definir les millors solucions per millorar l’efectivitat de les àrees marines protegides de Balears”.

Recerca i seguiment

Els esforços en recerca i seguiment de l’evolució de les AMP no aporten prou informació per gestionar-les óptimament. El motiu principal és la manca de finançament. Per avaluar l’efectivitat de les AMP és fonamental definir uns indicadors econòmics, socials i ambientals i recopilar dades de forma regular.

Hi ha tres aspectes essencials que cal conèixer de les AMP:

  • Els canvis que veiem al mar. Saber si tenim més peix, si les espècies vulnerables milloren i quina és la qualitat de l’aigua.
  • Els impactes, pressions i usos de la societat d’aquests espais protegits. Aquí están implicades activitats econòmiques com la pesca, el busseig o les embarcacions de lleure.
  • La gestió. La inversió en AMP, vigilància i seguiment.

Un fons per la millora de les AMP

Des de Marilles hem creat el Fons per a la Millora de les AMP per finançar projectes dirigits a la millora de les AMP Balears. El fons roman obert a aportacions d’altres donants.

El fons ha finançat dos projectes amb l’objectiu de donar a coneixer les AMP i enfortir el lligam de les comunitats costaneres amb la seva àrea marina protegida: “Conèixer Sa Dragonera” liderat per Save The Med, i “Reserves de Futur: Tagomago i es Freus” impulsat per a Confraria de Pescadors d’Eivissa.

També ha contribuit a finançar estudis de recerca per avaluar el volum de despesa en AMP de Balears i el volum de despesa necessària que cal aportar per millorar-ne la gestió.

Marilles participa com a sòcia en el projecte europeu Interreg Med MPA Networks (àrees marines protegides treballant en xarxa), que persegueix millorar l’efectivitat de les AMP de la Mediterrània mitjançant propostes de solucions en quatre camps: gestió eficaç, gestió de la pesca a petita escala, conservació d’espècies mòbils i finançament sostenible. Tots estan en línia amb les prioritats estratègiques de Marilles.

Per a més informació: mpa@marilles.org