Un impuls per Sa Dragonera

  • Entitat: Save The Med

  • Finançament: 75.000€

  • Període: 2019 - 2020

  • Àmbit: Mallorca

Sortida de cap de setmana al costat de veïns i veïnes de Sa Dragonera.

Miquel Gomila. Foto Col·laboració

Darek Darul. Foto Col·laboració

Darek Darul. Foto Col·laboració

Jaume Rebassa. Foto Col·laboració

PROMOURE EL LIDERATGE LOCAL EN LA RESERVA MARINA DE SA DRAGONERA

Durant un any Save the Med posarà en pràctica un nou projecte que té per objectiu fomentar el lideratge de la comunitat local per a la conservació de la reserva marina i el Parc Natural de Sa Dragonera. Save the Med promourà reunions participatives amb representants de tots els sectors involucrats de les zones de Sant Elm, Port Andratx, S’Arraco i Andratx; amb l'objectiu de transmetre detalladament la situació exacta de la reserva marina i els beneficis a nivell econòmic, social i mediambiental que suposa per al territori que la reserva marina estigui en bon estat.

El projecte és un dels guanyadors de la primera convocatòria del Fons per a la millora de les Àrees Marines Protegides que Marilles va llançar al novembre de 2018. El fons finança projectes per millorar les AMP de Balears. Està obert a aportacions d'altres donants.

Documents

  • EN_Photo Collab poster

  • ES_Photo Collab poster

  • CA_Photo Collab poster

Notícies relacionades

  • Donar a conèixer la reserva marina de Sa Dragonera

    Publicado el 28/06/2019