Un impuls per Sa Dragonera

  • Entitat: Save The Med

  • Finançament: 75.000€

  • Període: 2019 - 2020

  • Àmbit: Mallorca

Sortida de cap de setmana al costat de veïns i veïnes de Sa Dragonera.

Miquel Gomila. Foto Col·laboració

Darek Darul. Foto Col·laboració

Darek Darul. Foto Col·laboració

Jaume Rebassa. Foto Col·laboració

Save The Med és una organització amb seu a les Balears que fa feina per a la regeneració marina mediterrània. A través del seu equip i d’una àmplia xarxa de voluntariat desenvolupa i implementa projectes de conservació marina, iniciatives comu- nitàries i programes educatius.

El projecte «Coneix la teva àrea marina protegida de sa Dragonera» té com a objectiu donar a conèixer aquesta reserva marina i els beneficis que aporta a la comunitat, perquè el fet que la ciutadania tengui més coneixement de la reserva i hi connecti més és clau per a la seva conservació. La primera campanya del projecte va ser una col·laboració en la qual veïnats i locals varen aportar fotografies de la reserva marina, que va culminar amb una exposició creada per l’ar- tista Emma Glinski.

També es fa feina amb escoles del municipi d’Andratx per posar en marxa projectes educatius centrats en la reserva, amb l’objectiu que els esco- lars en coneguin els hàbitats i les espècies, així com les amenaces i les possibles mesures de protecció.

Documents

  • EN_Photo Collab poster

  • ES_Photo Collab poster

  • CA_Photo Collab poster

Notícies relacionades

  • Donar a conèixer la reserva marina de Sa Dragonera

    Publicado el 28/06/2019