Els taurons i rajades que passen per la llotja de Palma
Notícies

Els taurons i rajades que passen per la llotja de Palma

Els taurons i rajades que passen per la llotja de Palma

12/02/2021

Un estudi comptabilitzarà els taurons i rajades que passen per la llotja de Palma

La informació obtinguda sobre quantitats, espècies i dimensions permetrà dissenyar mesures per millorar la gestió d'aquestes espècies.

Tres biòlegs marins amb una llarga trajectòria en el sector pesquer de Balears lideren l'estudi de Caracterització dels elasmobranquis comercialitzats a la llotja de Palma. Els mostrejos setmanals en llotja van començar el novembre passat i s'estendran al llarg de 12 mesos. Els resultats permetran comparar si hi ha hagut canvis importants en aquestes espècies durant l'última dècada. L'estudi el finança la Fundació Marilles.

Els elasmobranquis (taurons i rajades) presenten uns trets biològics que els fan molt vulnerables a la sobrepesca. Segons la UICN, 39 de les 73 espècies presents al Mediterrani estan amenaçades. A les Illes Balears, de les 58 espècies citades 28 es troben amenaçades i dues es consideren ja extintes. Conèixer el volum de captures d'aquestes espècies és essencial per avaluar l'impacte de la pesca sobre les poblacions i així poder gestionar-les adequadament. No obstant això, és conegut que les estadístiques oficials són inexactes a causa de la deficient identificació de les espècies desembarcades. Aquests errors generen, a la vegada, inexactituds o dificultats d'interpretació en qualsevol anàlisi posterior, ja sigui en les pròpies estadístiques de pesca o en treballs científics basats en aquestes. 

Mitjançant mostrejos setmanals durant 12 mesos, l'estudi caracteritzarà les captures de taurons i rajades desembarcades en la llotja de Palma, on es comercialitza prop del 70% de les captures de les Balears. Els resultats obtinguts es compararan amb els generats en un estudi dut a terme el 2009 amb la mateixa metodologia, la qual cosa permetrà avaluar què ha succeït en el termini entre l'un i l'altre. Tots dos estudis han estat dirigits per Gabriel Morey, biòleg membre del Grup d'Especialistes de Taurons de la UICN i vicepresident de Save the Med. En aquesta ocasió, participaran també Olga Reñones i Francesc Verger, que compten amb àmplia experiència en l'estudi dels efectes de la pesca sobre les poblacions de peixos a les Balears.

OPMallorcamar, entitat gestora de la llotja de Palma, ha mostrat la seva total predisposició a col·laborar amb l'estudi i facilitar la feina als investigadors. 

Gabriel Morey, director de l'estudi: “Gran part de la gestió pesquera es basa en les dades generades per la pròpia indústria. Però moltes espècies resulten difícils d'identificar, per la qual cosa es recorre a agrupar-les en categories comercials. Per exemple, a Balears es comercialitza una desena d'espècies sota la denominació “rajada”. La nostra feina consisteix a identificar la proporció de les diferents espècies dins de cada categoria, la qual cosa permetrà afinar en la interpretació de les estadístiques de pesca.I afegeix: “Hi ha espècies que no tenen valor comercial i són descartades a la mar, per la qual cosa no apareixen en les estadístiques de captura. L'única manera d'avaluar-les és mitjançant mostrejos a bord, ja sigui de la flota comercial o en vaixells científics”.

Pedro Mercant, president d’OPMallorcamar, entitat gestora de la llotja de Palma: “Com s'ha reconegut, la llotja de Palma és un exemple en la identificació de les espècies comercialitzades. Així i tot, el nostre objectiu és millorar i per això ens recolzem en estudis com aquest. A més, posem especial atenció en prevenir la captura i la comercialització d'espècies protegides”.

Aniol Esteban, director de la Fundació Marilles: “Una mar amb abundància de taurons i rajades és una mar en bon estat de conservació. El nombre de taurons de la mar Balear ha disminuït dramàticament com en la resta del Mediterrani. Recuperar aquestes espècies és una prioritat per a la nostra fundació i un objectiu compartit per molts. Per això és essencial tenir una bona base de coneixement que és el que esperem obtenir amb aquest estudi”

Pla de recuperació de taurons i rajades de la mar Balear

Les Jornades de conservació de rajades i taurons de la mar Balear de 2019–coorganitzades per la UICN i la Fundació Marilles– van reunir els experts que van establir les bases per al desenvolupament d'un programa de recuperació de rajades i taurons en la mar Balear sobre tres eixos principals: 

  • La millora del coneixement sobre la presència, distribució i pressions a les quals estan sotmeses aquestes espècies.
  • La implementació de mesures per reduir l'impacte i la pressió sobre elles.
  • Iniciatives de conservació directa que inclouen la reintroducció d'espècies. 

Aquest estudi de caracterització en la llotja de Palma és una peça clau que encaixa dins dels eixos plantejats per a aquest programa.