Taurons i rajades que passen per llotja

Marilles Foundation - Collaborators
Finançament

20.000 €

Període

2020 - 2021

Àmbit

Mallorca

Entitat

Saber quin és el volum de captures de tauró i rajada és essencial per avaluar els efectes de la pesca sobre les poblacions d’aquestes espècies i poder-les gestionar d’una manera adequada. Per això, durant un any es faran visites a llotja de Palma —on es comercialitza el 70 % dels taurons i de les rajades capturats a les Balears— per saber quins tipus d’arts afecten més aquestes espècies i en quina època de l’any. La informació obtinguda ajudarà a desenvolupar un pla d’acció per conservar taurons i rajades a les Balears.

Els taurons i les rajades tenen unes característiques biològiques molt diferents de la resta de peixos. Però no se n’ha fet una gestió pesquera diferenciada, cosa que ha provocat que moltes espècies estiguin a punt d’extingir-se. Aquest projecte s’afegeix a la recerca que es du a terme a les Balears sobre elasmobranquis i els impactes que pateixen, i que ha de donar com a resultat una conservació eficaç d’aquestes espècies.

Marilles Foundation
Biel Morey Director de l’estudi Caracterització dels elasmobranquis comercialitzats a la llotja de Palma i vicepresident de Save the Med