Notícies

Vigilància dels espais marins protegits

Publicat 10.09.2021

Compartir

Vigilància dels espais marins protegits

Webinari àrees marines protegides

La superfície marina protegida a Espanya s'ha incrementat notablement en els últims anys, i supera més del 10% de l'espai marí però encara està molt lluny de l'objectiu mínim del 30% al 2030. El Pla Director per la Xarxa d'Àrees Marines Espanyoles (RAMPE) - actualment en desenvolupament - pretén millorar la coherència i l'eficàcia en la gestió d'aquest heterogeni conjunt d'espais marins protegits.

Per avançar en aquesta direcció, la Fundació Marilles junt amb Europarc ha organitzat una serie de webinaris en el context del projecte Interreg - MPA networks, amb l'objectiu d'impulsar el treball en xarxa entre els gestors d'espais marins protegits, incloent tant als que ja formen part de la RAMPE com als que potencialment compleixen els criteris per a la seva incorporació.

El primer webinari d'una sèrie organitzada per EUROPARC-España es dedicà a un dels aspectes que més directament es relacionen amb l'eficàcia dels espais marins protegits: la capacitat d'establir mecanismes efectius de vigilància i de compliment de la normativa.

Ponències disponibles

Documentació complementària (documents i llocs web compartits al xat)

Webinari celebrat en el marc del projecte