Posar fi a la pesca il·legal

Marilles Foundation - Collaborators
Finançament

18.000 €

Període

2020 - 2022

Àmbit

Baleares

Entitat

La pesca il·legal i la comercialització fraudulenta de peix amenacen tots els esforços de conservació marina. Hi ha pescadors furtius que pesquen en reserves marines, professionals i recreatius que no compleixen la normativa i restaurants i consumidors que compren peix il·legal.

A les Illes Balears hi ha una legislació avançada per regular la pesca, la comercialització i la venda del peix. Així i tot, la pesca il·legal continua sent una realitata les Illes i les infraccions d’una minoria posen en risc la feina de molta gent. En col·laboració amb Mallorca Preservation Foundation i Blue Marine Foundation, que hi aporten el finançament, hem posat en marxa un projecte per entendre millor l’extensió del poblema i identificar les solucions més efectives per abordar-lo.

La pesca i venda il·legal de producte pesquer representa una hemorràgia de diners i llocs de treball per a la nostra economia que cal frenar urgentment. És un problema que afebleix al sector pesquer professional i recreatiu; danya les oportunitats d'esbarjo de submarinistes i banyistes i l'activitat econòmica associada a ells; i destrossa la imatge d'una regió que vol ser model de sostenibilitat.

Marilles Foundation
Aniol Esteban Director de la Fundació Marilles