Conservació de taurons

  • Entitat: Shark Med

  • Finançament: 30.000€

  • Període: 2020

  • Àmbit: Balears

Shark Med és una associació sense ànim de lucre creada en 2017 per a l'estudi i conservació dels taurons del Mediterrani Occidental, amb especial interès a les Balears. El seu equip compta amb biòlegs i càmeres submarins per combinar el treball d'estudi científic amb el de divulgació i conscienciació. Els Sistemes de Vídeo Submarí Remot amb Esquer (Baited Remote Underwater Vídeo - BRUV) permeten a Shark Med estudiar als taurons en el seu medi natural i recopilar informació útil per a la seva conservació.

Els taurons són víctimes de la sobrepesca i es troben en un punt de vulnerabilitat alarmant. Algunes poblacions de taurons pelàgics com el tauró martell, el solraig o el peix guilla s'han reduït més d'un 90% en les últimes dècades. La principal amenaça per als taurons és el palangre de superfície. A més de reduir la pressió pesquera i captures accidentals sobre aquestes espècies és necessari canviar la percepció negativa que encara existeix dels taurons, i que el públic contribueixi a millorar la conservació d'aquestes espècies emblemàtiques.

Notícies relacionades

  • Càmeres de vídeo remotes mostren taurons ferits per hams

    Publicado el 16/06/2020