Estudi de taurons d'alta mar

Marilles Foundation - Collaborators
Finançament

30.000€

Període

2020 - 2021

Àmbit

Baleares

Entitat

Les poblacions de taurons pelàgics o d’alta mar han patit un gran declivi a la Mediterrània: el peix martell o llunada, el peix espasa i el solraig o marraix hi han minvat un 90 %, i el tauró blau o tintorera també s’hi ha reduït greument. Conèixer millor aquestes espècies és clau per poder-les protegir, però trobar-ne exemplars sol ser difícil, ja que en queden pocs i viuen molt enfora de la costa. Shark Med ha ideat un innovador sistema d’enregistramentremot que aportarà informació molt valuosa sobre aquestes espècies a la mar Balear, amb estacions repartides per totes les illes que col·laboren amb altres organitzacions. Les primeres imatges mostren que la mitat de les tintoreres que s’han enregistrat tenen hams clavats i arrosseguen llargues ginyes, probablement procedents de palangres de superfície.

«Els taurons són els grans oblidats de la mar Balear, però el seu paper és fonamental per al futur de la biodiversitat de la Mediterrània. El suport de Marilles ha estat clau per fer un gran pas per protegir-los i fer possible la posada en marxa d’un ambiciós projecte d’estudi i conservació que aglutina esforços a totes les Illes.»

Marilles Foundation
Agustí Torres President de Shark Med