Guardians de la mar

Marilles Foundation - Collaborators
Finançament

150.000 €

Període

2020 - 2023

Àmbit

Baleares

Entitat

Low Impact Fishers of Europe (LIFE) és una organització sense ànim de lucre que fa feina amb pescadors que utilitzen arts de pesca de baix impacte per reforçar aquest sector com a agent de canvi cap a una pesca més sostenible. La nostra aliança amb LIFE, a tres anys vista, vol accelerar aquesta transició fent feina frec a frec amb el sector pesquer professional de les Balears. Les principals línies d’acció inclouen iniciatives com el disseny de plans de gestió que millorin el rendiment i la sostenibilitat dels recursos pesquers, l’adopció de mesures de baix impacte i la consolidació de marques de producte local que incorporin bones pràctiques.

 
page28image9108480

«La pesca costanera artesana és una oportunitat real per a les noves generacions. Encara que té un paper modest en l’economia d’escala, influeix enormement en factors socioculturals i mediambientals necessaris per a un desenvolupament sostenible del litoral mediterrani que es basi en l’economia verda i blava. Els pescadors són i seran els guardians de la mar Balear.»

Marilles Foundation
Anna Masdeu Tècnica del programa «Pesca Sostenible a les Illes Balears»