Pesca professional

  • Entitat: LIFE

  • Finançament: 50.000€

  • Període: 2020

  • Àmbit: Illes Balears

La pesca professional, encara que pateix un fort declivi i ha afavorit la creació de reserves marines, continua sent una de les pressions principals sobre el medi marí balear. Reduir-ne l’impacte sobre la mar és una prioritat estratègica per a Marilles.

Low Impact Fishers of Europe (LIFE) és una organització de pescadors que fa feina per reduir l’impacte de la pesca professional artesanal i de petita escala, a la qual pertanyen la majoria de pescadors i embarcacions de les Balears i de la Mediterrània. Durant 2019, Marilles i LIFE han elaborat un estudi de camp i reunions amb pescadors a les quatre illes amb l’objectiu d’establir un projecte que ajudi a transformar la flota pesquera balear en una de les més sostenibles de la Mediterrània. La primera fase del projecte s’iniciarà a principi del 2020 i es preveu que es perllongui durant tres anys.

 
page28image9108480