Informe Mar Balear

 • Entitat: Informe Mar Balear

 • Finançament: 100.000€

 • Període: 2019 - 2020

 • Àmbit: Balears

L’Informe Mar Balear neix per avaluar de forma objectiva l’estat ambiental de la mar Balear i la seva evolució en el temps. Integra indicadors de diferents variables fisicoquímiques i ecològiques dels principals ecosistemes marins, així com de la dinàmica poblacional d’espècies d’interès pesquer o ecològic (algues, plantes, peixos, aus i cetacis). També aporta informació sobre les platges, la qualitat de les aigües de bany, els plàstics i altres tipus de contaminació, l’impacte de les espècies invasores, indicadors del canvi climàtic i altres pressions sobre la mar i els seus recursos derivades de l’activitat humana, especialment del turisme i la pesca.

Per garantir-ne una sòlida base científica, els principals centres de recerca de les Balears i l’Administració pública han aportat la informació recopilada en aquest informe. El document serà públic i accessible, i es preveu que es publiqui regularment per poder analitzar l’evolució dels diferents indicadors.

www.informemarbalear.org

Notícies relacionades

 • Nou informe sobre la mar Balear amb 150 indicadors

  Publicado el 21/04/2021

 • Conservar la mar en l'era de les dades

  Publicado el 07/10/2020

 • Coneguem les nostres algues

  Publicado el 26/05/2020

 • Raquel Vaquer-Sunyer, coordinadora Informe Mar Balear

  Publicado el 30/03/2020

 • Els investigadors marins uneixen forces per avaluar l'estat de la mar Balear

  Publicado el 11/03/2020