Informe Mar Balear

  • Entitat: Informe Mar Balear

  • Finançament: 100.000€

  • Període: 2019 - 2020

  • Àmbit: Balears

L’Informe Mar Balear neix per avaluar de forma objectiva l’estat ambiental de la mar Balear i la seva evolució en el temps. Integra indicadors de diferents variables fisicoquímiques i ecològiques dels principals ecosistemes marins, així com de la dinàmica poblacional d’espècies d’interès pesquer o ecològic (algues, plantes, peixos, aus i cetacis). També aporta informació sobre les platges, la qualitat de les aigües de bany, els plàstics i altres tipus de contaminació, l’impacte de les espècies invasores, indicadors del canvi climàtic i altres pressions sobre la mar i els seus recursos derivades de l’activitat humana, especialment del turisme i la pesca.

Per garantir-ne una sòlida base científica, els principals centres de recerca de les Balears i l’Administració pública han aportat la informació recopilada en aquest informe. El document serà públic i accessible, i es preveu que es publiqui regularment per poder analitzar l’evolució dels diferents indicadors.

www.informemarbalear.org

Notícies relacionades

  • Raquel Vaquer-Sunyer, coordinadora Informe Mar Balear

    Publicado el 30/03/2020

  • Els investigadors marins uneixen forces per avaluar l'estat de la mar Balear

    Publicado el 11/03/2020