Les pressions del medi marí

Marilles Foundation - Collaborators
Finançament

12.667 €

Període

2020 - 2021

Àmbit

Menorca

Entitat

Un equip de l’OBSAM ha posat en marxa un estudi sobre els usos i les activitats del litoral i el medi marí de la Reserva de Biosfera de Menorca, amb l’objectiu de detectar-hi amenaces i pressions, avaluar-ne els possibles impactes i elaborar una proposta de restauració dels hàbitats afectats. El projecte vol contribuir a millorar l’estat de conservació dels ecosistemes marins i revertir els impactes que ja els afecten, en la mesura que es pugui.

En la primera fase s’hi han identificat un total de trenta-sis pressions, com ara l’aqüicultura, la contaminació lumínica o els abocaments. Moltes es generen a terra i estan vinculades als ports o a les urbanitzacions costaneres. El projecte també compta amb el suport de la Reserva Biosfera de Menorca i de Menorca Preservation, es desenvolupa en el marc del programa de seguiment del medi marí de l’OBSAM i té l’ambició de convertir-se en un seguiment a llarg termini.

«Iniciar aquest projecte ha suposat omplir un dels buits d’informació més importants de Menorca, perquè conèixer els usos i les activitats que es desenvolupen en el medi marí i saber quines pressions hi generen és bàsic per gestionar els recursos. Una idea compartida amb les diverses entitats que hi han cregut, com Marilles.»

Marilles Foundation
Eva Marsinyach Responsable del seguiment del medi marí de l’OBSAM