El camino hacia el residuo cero
Notícies

El camino hacia el residuo cero

El camino hacia el residuo cero

04/03/2021

L'objectiu estratègic de Rezero a Balears per als pròxims anys és demostrar la viabilitat d'un model de producció i consum basat en la prevenció de residus i la reutilització; créixer teixint aliances a nivell polític, econòmic i social; i situar les Illes com un territori de referència a nivell europeu en el camí cap al Residu Zero.

Rezero –en xarxa amb altres entitats– seguirà de prop l'entrada en vigor de la Llei Balear de Residus prevista finalment aquest mes de març, per assegurar el desplegament al màxim de les mesures de prevenció i reutilització contemplades, des del nivell autonòmic fins a l'àmbit municipal. El repte d'aterrar la Llei consisteix a desenvolupar al màxim el seu articulat, i involucrar al sector econòmic i la societat en la transició cap a la societat Residu Zero.

En aquest sentit, Rezero treballarà per experimentar a les Illes Balears un sistema integral de reutilització d'envasos de begudes, aliments i multiproductes –vinculat a les iniciatives polítiques, econòmiques i socials– aprofitant el context d'implantació dels Sistemes de Dipòsit de Devolució i Retorn (SDDR) per afavorir la inclusió d'envasos reutilitzables en el sistema.

El context que ofereixen les Illes Balears és idoni per a l'experimentació de nous models de producció i consum local basats en la reutilització i la prevenció de residus, que aportin valors socials i ambientals a l'economia, i que puguin servir d'inspiració a altres territoris. Un model basat en la reutilització d'envasos permetria reduir considerablement els residus d'envasos generats a les Illes, revaloritzant i allargant la vida útil dels materials i disminuint els impactes sobre els recursos naturals i els ecosistemes. El projecte també demostraria que optar per la reutilització és també una oportunitat per generar ocupació, relocalitzar i simplificar els processos de producció i consum, i aportar valors ambientals i socials al model econòmic de les Illes.

Més enllà d'aquest projecte, Rezero continuarà treballant per consolidar una xarxa activa d'entitats ambientals, socials i econòmiques per a la reducció de residus i l'impuls de la reutilització a les Illes.

I és que una de les estratègies clau d'aquesta proposta és el vincle i el treball en xarxa amb els actors polítics, econòmics i socials, aprofitant les sinergies generades per l'escenari polític de desplegament de la Llei de Residus Balear, les inquietuds del sector econòmic per buscar alternatives en l'envasament d'un sol ús, i les demandes socials i ambientals de models de consum més locals i sostenibles.

En definitiva, Rezero treballarà a Balears per demostrar la viabilitat d'un model local de producció i consum, que pugui ser referent de prevenció de residus i reutilització per a altres regions europees, i fer visible una alternativa possible i viable al model productiu i de consum d'usar i tirar.