Cap al residu zero

  • Entitat: Rezero

  • Finançament: 80.000€

  • Període: 2018 - 2020

  • Àmbit: Balears

Campanya Salut de plàstic

Campanya Salut de plàstic

Campanya Salut de plàstic

Campanya D.E.P. Plàstic

Campanya D.E.P. Plàstic

L’any 2019, Rezero s’ha centrat en l’aprovació i la implementació correcta de la Llei de residus de les Balears, amb mesures fermes contra els productes de plàstic i, sobretot, els d’un sol ús. Ha promogut solucions específiques per a la prevenció de residus fent feina en els àmbits polític, econòmic i social.

El disseny d’activitats i campanyes poderoses ha estat clau per aconseguir visibilitat en els mitjans de comunicació i crear una massa crítica a favor d’implementar aquesta legislació. Així, a final de 2019 Rezero va presentar Salut de Plàstic, una campanya pionera de conscienciació i sensibilització entorn de la problemàtica dels plàstics en la salut humana: es varen recollir mostres d’orina de vint persones referents de la societat catalana i balear i es va comprovar la presència de plàstic en totes, una conseqüència de la plastificació dels aliments per distribuir-los i consumir-los.

Notícies relacionades

  • El camino hacia el residuo cero

    Publicado el 04/03/2021

  • Rosa García, directora de Rezero

    Publicado el 08/03/2019