La qualitat de l'aigua de Menorca

Marilles Foundation - Collaborators
Finançament

27.560€

Període

2020

Àmbit

Menorca

Entitat

Actualment, l’OBSAM elabora un estudi per avaluar la qualitat de l’aigua de bany de les cales de Menorca, utilitzant les algues del gènere Cystoseira com a bioindicadors. El projecte analitza les cent tres cales que ja es varen analitzar amb la mateixa metodologia en un estudi del 2005.

Durant els darrers estius han anat apareixent, cada vegada amb més freqüència, notícies sobre la proliferació de microalgues que tenyeixen de verd l’aigua d’algunes cales de l’illa, que en deterioren la imatge i en provoquen, de manera puntual, el tancament al bany. Amb aquest estudi s’esbrinarà si l’augment de les aigües residuals i la pressió turística creixent, a més d’altres pertorbacions, han afectat la qualitat de l’aigua. A partir dels resultats que s’hi obtenguin, es podran prendre les mesures adequades per prevenir aquests episodis.

«Les algues del gènere Cystoseira són molt sensibles a les pertorbacions i s’utilitzen com a bioindicadors. Gràcies al finançament i el compromís de Marilles, hem pogut repetir un estudi que es va fer l’any 2005 a partir del qual hem observat l’evolució d’aquestes algues a les cales de Menorca, les principals zones d’atractiu turístic de l’illa.»

Marilles Foundation
Marta Sales Doctora en biologia i coordinadora del projecte