Ciència ciutadana marina

Marilles Foundation - Collaborators
Finançament

50.000€/any

Període

2019 - 2026

Àmbit

Baleares

Entitat

La ciència ciutadana té un paper essencial en la conservació marina: permet obtenir una informació molt valuosa i implicar la ciutadania en la recollida dedades. Aquestes dades, una vegada validades per un equip científic, influeixen en la presa de les decisions necessàries per millorar la gestió de la mar.

Observadores del Mar és la plataforma de ciència ciutadana marina de referència a Espanya i a la Mediterrània occidental. Té quinze projectes científics actius sobre biodiversitat marina, canvi climàtic, contaminació i espècies invasores, entre altres camps d’estudi.

Marilles i Observadores del Mar feim feina conjuntament per reforçar i ampliar el programa de ciència ciutadana marina a les Balears. 

La ciència ciutadana és clau per a la conservació marina i representa un canvi de paradigma respecte de com es crea el coneixement i de qui el crea, ja que romp la barrera invisible que separa la comunitat científica de la societat.

Marilles Foundation
Sandra Espeja Coordinadora del programa de ciència ciutadana marina a les Balears

Notícies relacionades